Publicerad 8 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade regler rörande dels vissa ersättningsnivåer på socialförsäkringsområdet och dels ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset