Publicerad 8 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade regler rörande dels vissa ersättningsnivåer på socialförsäkringsområdet och dels ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR