Publicerad 8 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade regler rörande dels vissa ersättningsnivåer på socialförsäkringsområdet och dels ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.