Publicerad 30 juni 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om anställningsvillkor för vissa arbetstagare som byter arbetsgivare från landsting till kommun med anledning av ändrat huvudmannaskap för särskolan och särvux m m


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset