Publicerad 13 april 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i försäkringsvillkoren för trygg- hetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner, landsting, församlingar m fl - TFA-KL Personalpolitik 1992-2:21


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset