Publicerad 13 april 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i försäkringsvillkoren för trygg- hetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner, landsting, församlingar m fl - TFA-KL Personalpolitik 1992-2:21


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR