Publicerad 10 oktober 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Underlag till arbetsordning för kommunfullmäktige är ersatt av 11:45.

Visa det här daterade cirkuläret

Underlag till arbetsordning för kommunfullmäktige


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.