Publicerad 10 oktober 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Underlag till arbetsordning för kommunfullmäktige är ersatt av 11:45.

Visa det här daterade cirkuläret

Underlag till arbetsordning för kommunfullmäktige


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset