Publicerad 24 oktober 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige är ersatt av 14:57.

Visa det här daterade cirkuläret

Nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR