Publicerad 9 oktober 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Rapport: Jämförelsetal för skolväsendet 1989 är ersatt av 1991:110.

Visa det här daterade cirkuläret

Rapport: Jämförelsetal för skolväsendet 1989


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset