Publicerad 9 oktober 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Rapport: Jämförelsetal för skolväsendet 1989 är ersatt av 1991:110.

Visa det här daterade cirkuläret

Rapport: Jämförelsetal för skolväsendet 1989


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR