Publicerad 20 augusti 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Rapport: Jämförelsetal för skolväsendet 1990 är ersatt av 1992:123.

Visa det här daterade cirkuläret

Rapport: Jämförelsetal för skolväsendet 1990


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR