Vårdens digitalisering kräver stora investeringar

Satsning på digital infrastruktur i vården måste utgå ifrån patientens behov och bygga vidare på det som regionerna redan investerat och utvecklat under många år.

Samhället, invånare och medarbetare ska kunna förvänta sig att digitala tjänster som är självklara i vardagen ska finnas även inom vården. Hälso- och sjukvårdsinformation ska alltid vara tillgänglig för de som behöver den.

Man ska enkelt kunna ta del av sin vårdinformation var man än befinner sig - hemma lika väl som på jobbet eller på bussen. Även att komma i kontakt med hälso- och sjukvården ska vara enkelt.

Genom större samverkan mellan hälso- och sjukvårdens aktörer, snabbare åtkomst till den information man behöver vid varje givet tillfälle och förbättrade tekniska stöd, ska det bli smidigare att arbeta i hälso- och sjukvården. Minskad dubbeldokumentation och mer tid för patientmöten och vård av patienter.

Hälso- och sjukvården i Sverige har varit tidig med att utveckla bra IT-tjänster och vi har länge varit föregångare. Många system har fått utvecklas utifrån enskilda specifika behov, men inte alltid för att fungera tillsammans med andra system.

Regionerna satsar betydligt mer än regeringen

Tidigare i veckan presenterade regeringen en satsning på 77 miljoner kronor nästa år för arbetet med en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården.

Det är positivt att regeringen nu visar ett så stort intresse för den digitala utvecklingen och den digitala infrastrukturen. Det är viktigt att arbetet hålls ihop nationellt.

77 miljoner är mycket pengar, men fortfarande bara en liten del av regionernas satsningar. Regionerna investerar omkring en miljard kronor varje år i gemensam infrastruktur och digitala tjänster via Inera. Utöver det investerar 11 regioner nu miljardbelopp under de närmaste åren för att modernisera och införa nya vårdinformationssystem.

För drygt 20 år sedan beslutade alla regioner sig för att enas om en digital huvudingång för alla patienter i hela landet, 1177.se. I dag får 1177.se omkring 15 miljoner besök i månaden, under vissa månader under pandemin var siffran den dubbla.

Utvecklingen kräver nära samverkan

Invånarnas förväntningar på en mer tillgänglig vård och sammanhållen service ökar och utvecklingen går snabbt. Vårdpersonalen har rätt till enkla och välfungerande IT-system.

Det är viktigt att den fortsätta utvecklingen av nationell infrastruktur och tjänster bygger vidare på de gemensamma satsningar, den samverkan och de investeringar regioner och kommuner har gjort under lång tid.

Regeringens besked om en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården ett steg i rätt riktning. Nu behöver en nära dialog med myndigheter, kommuner och regioner intensifieras så att vi kan öka hastigheten av den digitala utvecklingen utifrån vårdens och patienternas behov.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen