Ukrainska flyktingars vårdbehov behöver fångas upp

Många som kommer till Sverige från Ukraina behöver vaccineras mot covid-19, men det finns också andra vårdbehov. Registrering hos Migrationsverket är en förutsättning för att upptäcka behoven.

Förra veckan genomfördes den nationella vaccinationsveckan i Sverige. För regionerna, som sedan december 2020 gett 21 miljoner doser vaccin i Sverige, har varje vecka varit en vaccinationsvecka. Men när vaccinationsviljan allt eftersom klingat av har en nationell vaccinationsvecka ändå varit betydelsefull för att uppmärksamma att pandemin inte är över och att det fortfarande är mycket viktigt av att vaccinera sig mot covid-19.

Regionerna genomförde under vaccinationsveckan hundratals insatser för att främja vaccination mot covid-19. Det handlade om ökad tillgänglighet i form av utökade öppettider och fler mobila vaccinationsenheter. Möjlighet att vaccinera sig vid köpcentrum, i anslutning till arbetsplatser och i bostadsområden där vaccinationstäckningen är lägre. Hälsoinformatörer har varit ännu synligare under nationella vaccinationsveckan, för att kunna prata med invånare och svara på frågor. Inspirationstillfällen har genomförts med exempelvis fastighetsbolag, stadsdelsvärdar, bibliotek, föreningar, trossamfund och frivilligorganisationer för att de i sin tur ska kunna ha dialog med invånare. Allt för att sprida kunskap och sänka tröskeln för vaccination och öka vaccinationstäckningen i Sverige ytterligare från en redan hög nivå.

Att öka vaccinationstäckningen mot covid-19 i alla grupper, i hela befolkningen är fortsatt en högt prioriterad fråga i regionerna. Vi lever fortfarande i en pandemi, som vi inte vet hur den kommer fortsätta utvecklas.

Viktigt att registrera sig hos Migrationsverket

Pandemin påverkar vår vardag mindre och mindre och vården kan nu lägga mer fokus på uppskjuten vård, samtidigt överskuggas nu allt mer av den fruktansvärda situationen i Ukraina. Viljan att stötta det ukrainska folket är stort och för hälso- och sjukvården i Sverige handlar det om två vägar; att stötta den ukrainska hälso- och sjukvården och att identifiera och erbjuda vård till de som nu kommer från Ukraina till Sverige.

Många av de som nu flyr från Ukraina till Sverige har behov av vård, det handlar om allt från mödravård och diabetes till cancerbehandlingar. För att hälso- och sjukvården ska kunna ge de som kommer till Sverige från Ukraina den vård de ska erbjudas är det avgörande att kunna göra en första hälsobedömning så tidigt som möjligt.

Efter att en person som kommer till Sverige registrerat sig hos Migrationsverket erbjuder regionen alltid ett hälsosamtal. Då görs en bedömning av den allmänna hälsan, men vården tittar också på sjukdomshistorik och vilka vaccineringar personen fått, samt ger information om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Därefter kan patienten erbjudas vaccinering och andra vårdinsatser. Tidigare under pandemin har regionerna arbetat uppsökande med just covid-vaccinering till asylsökande, exempelvis genom vaccinering på plats på Migrationsverkets asylboenden.

Vaccinationstäckningen för covid-19 är förhållandevis låg i Ukraina. Ungefär en tredjedel av befolkningen har fått två doser och väldigt få har fått en tredje dos. Det är också viktigt att se över annat vaccinationsskydd för de som kommer till Sverige.

De som flyr till Sverige behöver så snart som möjligt få tillgång till den vård som de ska erbjudas och få de hälsosamtal regionerna ska erbjuda. En förutsättning är att de som kommer till Sverige från Ukraina registrerar sig hos Migrationsverket. Det är då regionerna får information om att personen finns i regionen och kan erbjuda vård, och först då har man som flykting möjlighet att få vård på samma nivå som erbjuds till asylsökande.

Att tvingas fly och lämna sitt hemland är fruktansvärt. Från regionernas sida finns det en stor vilja att ge de personer som flyr från Ukraina stöd och vård. Och det finns bra rutiner och en god kapacitet.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen