Säkerhetssystemen för vaccin fungerar men ställer krav på information

Förra veckan beslutade Folkhälsomyndigheten att pausa vaccineringen med Astra Zenecas covid-19-vaccin, eftersom ovanliga men mycket allvarliga misstänkta biverkningar med kombinerade blodproppar och blödningar upptäckts hos personer som fått vaccinet.

I det här fallet har Folkhälsomyndigheten, i samråd med Läkemedelsverket, pausat användningen av vaccinet i Sverige på grund av misstänkta biverkningar. Samtidigt har EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, gjort en fördjupad analys. Åtgärderna visar att säkerhetssystemen för läkemedel, däribland vaccin, fungerar. Även ovanliga men allvarliga misstänkta biverkningar rapporteras och utreds. Det är en grundbult i vaccinationsarbetet att den som ansvarar för vaccinationen alltid är vaksam på biverkningar och att myndigheterna som tar emot rapporterna vid behov agerar.

Det är fullt förståeligt att rapporter om misstänkta biverkningar och pauser i vaccineringen på grund av dessa skapar oro. Det är förståeligt och mänskligt, vi vill alla känna oss trygga med vaccinationerna.

Vi hoppas nu på ett skyndsamt, men väl genomarbetat, besked från Folkhälsomyndigheten om den fortsatta vaccineringen med Astra Zenecas vaccin. I samband med det beskedet kommer det att vara mycket viktigt med tydlig, tillförlitlig och tillgänglig information från myndigheten till både allmänhet och vaccinatörer om vad som gäller och grunderna till beslutet. Vården behöver kunna svara på frågor från de som ska vaccineras och för det krävs tydlig information från myndigheterna.

Påverkar regionernas arbete

Säkerheten måste självklart alltid komma först, men för vaccinationstakten är pausen i användningen av Astra Zenecas vaccin förstås ytterligare ett avbräck. Till en redan stor frustration över att vaccinleveranser försenas och volymer sjunker, har vi nu ytterligare en osäkerhet vad gäller ett av de vaccin som regionerna under våren skulle använda i stor skala. Vaccin stannar nu i kylskåpen. Regionerna får planera om igen, tusentals samtal behöver ringas för att ställa in och skjuta upp vaccinering som skulle ha skett denna och föregående vecka.

Sägas skall att regionerna är proffs på att vara flexibla och ständigt planera och planera om covid-19-vaccineringen – ryckighet i leveranserna och nya bud är vardag ända sedan vaccineringen inleddes i julhelgen.

Vaccineringen är mycket viktig för att skydda oss själva och andra från att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det är vägen ur pandemin. Det är ju också därför så mycket hopp ställs till vaccinerna och på att så många som möjligt så snabbt som möjligt ska kunna få de nödvändiga doserna. Samtidigt måste säkerheten få gå först.

Pandemin är tålamodsprövande men låt oss hjälpas åt att ha tålamod, fortsätta följa restriktioner, hålla fysiskt avstånd och ta hand om varandra. Och att vi – när vi får erbjudandet – låter vaccinera oss. För att skydda oss själva och andra.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen