Restriktionerna kan lyftas tack vare vaccinationerna

I morgon lyfts många av de restriktioner vi haft under pandemin, till stor del tack vare det framgångsrika vaccinationsarbetet. Och vaccinationerna måste fortsätta.

Beskedet om att de flesta restriktioner vi haft under pandemin försvinner i morgon är för många någonting väldigt efterlängtat och en stor glädje. Samtidigt skapar det också litet oro hos de flesta av oss.

Läget inom vården är fortsatt mycket ansträngd på många håll och enligt myndigheternas scenarion kommer belastningen på covid-vården sannolikt att fortsätta öka ytterligare de kommande veckorna. En av de tuffaste utmaningarna handlar om den höga sjukfrånvaron. Många restriktioner som rör just vård och omsorg ligger också kvar, även efter i morgon.

Att regeringen nu lättar på många restriktioner är ändå ett tecken på en positiv utveckling. Det kan göras tack vare det framgångsrika vaccinationsarbetet. På bara lite drygt ett år har närmare 7,8 miljoner människor vaccinerats med nästan 20 miljoner doser vaccin.

Av alla över 12 år har nu 86,6 procent fått minst en dos vaccin och 83,8 procent minst två doser. 53,1 procent av de över 18 år har fått tre doser. Det betyder att det finns ett gott grundskydd i befolkningen som helhet mot att bli svårt sjuk av covid-19.

De senaste veckorna har omkring en halv miljon svenskar vaccinerats varje vecka, och så kommer det förhoppningsvis fortsätta den närmaste tiden. Men det finns ändå vissa oroande signaler. Skyddet försvinner över tid och det är inte lika många som längre bokar tid för en tredje dos, trots att regionernas vaccinationskapacitet är mycket god och att det finns lediga vaccinationstider över hela landet.

För många är det är inte riktigt lika enkelt längre att förstå varför det är viktigt att vaccinera sig med en tredje dos så snart som möjligt. Och det är förståeligt. Läget vi befinner oss i nu i pandemin är komplext när restriktioner lättas, många nyligen har genomgått en infektion och färre blir svårt sjuka. Det är därför viktigt med tydliga och synliga nationella budskap om varför det är viktigt att ta den tredje dosen.

Insatser för att öka vaccinationstäckningen

Vaccinationstäckningen är hög, men fortfarande har över en miljon invånare över 12 år inte vaccinerat sig än. Vaccinationstäckningen är också ojämnt fördelad. I vissa områden och bland vissa grupper är det betydligt färre som vaccinerat sig mot covid-19 jämfört med andra grupper och områden.

För oss som arbetar med hälso- och sjukvård varje dag är det inte överraskande. Vaccinationstäckningen följer till stora delar andra bestämningsfaktorer för hälsa, men också tillit till samhällets institutioner. Det går exempelvis att jämföra valdeltagande med vaccinationstäckning och se liknande mönster.

Men det arbete och de riktade satsningar som görs i regionerna ger effekt.

En lördag för drygt två veckor sedan arrangerade Västra Götalandsregionen en vaccinationsdag. Under fyra timmar vaccinerades 30 000 personer, över 4 900 av dessa tog sin första dos.

I Region Stockholm har kampanjen ”Stockholm mot pandemin” nyligen dragit i gång. Genom ett extra fokus på Järvaområdet i nordvästra Stockholm med god tillgång till vaccinationsmöjligheter, hälsoinformatörer och ett nära samarbete med lokalsamhället ökade antalet vaccinationer av boende i Järva med 27 procent första veckan. Satsningen fortsätter och flyttar snart vidare till Södertälje.

I Region Västernorrland ligger fokus på fortsatt hög tillgänglighet och att göra det ännu lättare att vaccinera sig, på platser och tider som passar invånarna. I Birsta City köpcentrum utanför Sundsvall öppnade för två veckor sedan en ny drop in-mottagning där nu drygt 100 personer vaccineras varje dag. Ett sätt att göra det enkelt att vaccinera sig på lunchen för de som arbetar i närheten eller när man besöker köpcentret för att handla.

De här exemplen visar att det går att öka vaccinationstäckningen mer. Regionerna har också lång erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande och med riktade insatser. Tack vare god lokal kännedom, dialog och långsiktigt relationsskapande och uppsökande arbete vaccineras över 97 procent av alla tvååringar i Sverige varje år enligt barnvaccinationsprogrammen.

En förutsättning för att vi ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt med så få restriktioner som möjligt är en fortsatt hög vaccinationstäckning och att alla som blir erbjudna vaccination också väljer att vaccinera sig, oavsett om det är en första, andra eller tredje dos.

Det är tack vare regionernas insatser i vaccinationsarbetet som restriktionerna kan lyftas i morgon, men låt det inte bli en signal om att pandemin är över. Alla som arbetar med vaccinering mot covid-19 vet att vi har en lång väg kvar.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen