Fler behöver vaccineras – även vård- och omsorgspersonal

Regionerna har nu flera parallella uppdrag i sitt vaccinationsarbete. Då är det viktigt att fokusera och vid behov också prioritera de grupper som är viktigast att vaccinera nu.

Vaccinationsarbetet i regionerna är just nu på många sätt mer intensivt, och kanske mer komplext och spretigt, än det varit tidigare i år. 84,1 procent av alla invånare över 16 år har nu fått minst en dos vaccin, 78,5 procent har fått två doser. Det är imponerande.

Men det räcker inte – ännu fler behöver vaccineras. Och samtidigt tillkommer nu nya grupper att vaccinera. Regionerna behöver nu ha fokus på tre olika grupper som ska vaccineras, tre grupper som kräver helt olika typer av insatser, planering och samverkan.

 • Den första gruppen handlar om att vaccinera de vuxna som, av olika anledningar, ännu inte vaccinerat sig alls.
 • Den andra gruppen är de som är över 80 år, har hemtjänst eller bor på särskilda boenden och ska få sin tredje dos, påfyllnadsdosen.
 • Den tredje och sista gruppen är barn 12-15 år, som från och måndag ska börja vaccineras.

Tre viktiga grupper där vi förstås vill nå en så hög vaccinationstäckning som möjligt. Men det är viktigt att komma ihåg att det också finns en prioriteringsordning mellan grupperna, i fallande ordning. Den grupp som är mest prioriterad är den första, de vuxna som inte vaccinerat sig än. I den gruppen ingår också vård- och omsorgspersonal.

Patienter och brukare ska kunna känna sig trygga

Vaccinationstäckningen bland olika grupper av vård- och omsorgspersonal är högre, eller lika hög, som i den arbetsföra befolkningen i stort. Bland personal som arbetar inom slutenvården, liksom bland personal på särskilda boenden är vaccinationstäckningen betydligt högre. Bland personal inom hemtjänsten och LSS är vaccinationstäckningen på samma nivå som bland den yrkesföra befolkningen i stort. Samtidigt har andelen personal som vaccinerats inom hemtjänsten och LSS också ökat snabbare de senaste veckorna än i befolkningen i övrigt.

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen. Det finns skillnader mellan regioner, kommuner och stadsdelar. Det finns skillnader beroende på utbildningsnivå, inkomst, ursprungsland och ålder. Vård- och omsorgspersonal är inga undantag.

Viktigast av allt är att vaccinationstäckningen ökar i hela landet, i alla områden och i alla grupper – oavsett yrke. Det görs många riktade insatser nu för att säkra det och vaccinationstäckningen ökar också succesivt. Samtidigt finns det ett särskilt tryck på att just personal inom vård omsorg vaccinerar sig, patienter och brukare behöver kunna känna sig trygga.

Riktade insatser mot vård- och omsorgspersonal

Vård- och omsorgspersonal behövs i verksamheterna, i det patientnära arbetet. Det viktigaste nu handlar därför om att göra vaccinationsfrämjande insatser för personalen, att göra det enklare att vaccinera sig i anslutning till arbetsplatsen, på arbetstid och att få bra information och svar på frågor om man känner sig osäker. I samband med att de som bor på särskilda boenden och har hemtjänst nu vaccineras med en tredje dos gör kommuner och regioner nu riktade insatser för att också öka vaccinationstäckningen bland personalen i de verksamheterna.

I flera regioner har vaccinationerna med en tredje dos redan börjat, exempelvis i Sörmland, Värmland, Jämtland-Härjedalen, Gävleborg och Halland. I många regioner, exempelvis i Västernorrland och Kronoberg, går riktad information ut till personal inom kommunal vård och omsorg om vikten av vaccination och hur man som enskild enklare kan få tillgång till vaccination om man ännu inte vaccinerat sig. I Halland kommer regionen använda mobila team för att snabba på vaccinationen på särskilda boenden och bland personal.

I flera regioner, exempelvis Västerbotten, är det regionen som beställer och ordinerar vaccinet, men sjuksköterskor i kommunerna som vaccinerar. Genom ett sådant upplägg är det också enklare att vaccinera personal, vilket i normala fall inte ingår i kommunens uppdrag.

Alla vill öka vaccinationstäckningen

Vi på SKR har de senaste veckorna haft mycket dialog med bland annat vaccinsamordnare, hälso- och sjukvårdsdirektörer, socialchefer och HR-chefer i kommuner och regioner. Vi har haft dialog med fackförbund och med myndigheter. Alla har samma ambition att öka vaccinationstäckningen bland personal. Det finns också goda möjligheter för arbetsgivare att underlätta vaccinationer för personal och att diskutera de här frågorna på arbetsplatsen, utan att det ska uppfattas som tvång eller påtryckning att vaccinera sig.

Vaccinationsarbetet pågår nu för fullt över hela landet. Varje vaccindos som ges nu kräver större insatser och mer arbete. Men vi vet att det ger resultat.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen