De ökade testbehoven kräver tydlig nationell strategi

Förra veckan genomförde regionerna över en halv miljon PCR-tester, de har aldrig testat så mycket förut. Men behoven ökar snabbare än kapaciteten och nu behövs en tydlig nationell strategi.

På tio veckor har antalet genomförda PCR-test för covid-19 ökat med 500 procent. I november genomfördes ungefär 100 000 PCR-tester i veckan, förra veckan genomfördes över en halv miljon tester. Men behoven att testa sig ökar ännu snabbare. Den snabba ökningen beror förstås på den ökade smittspridningen, stor spridning av andra luftvägsinfektioner men också på att Folkhälsomyndigheten ändrade testindikationen till att återigen gälla för dubbelvaccinerade i slutet av november.

Sedan sommaren 2020 har testkapaciteten i regionerna varit snabb, tillgänglig och effektiv. Det har varit ett viktigt verktyg för att snabbt upptäcka smitta och isolera de som bär på viruset. Tillgången till testningen har varit god och den som testats har kunnat få svar snabbt. Men de senaste veckorna har varit annorlunda då det blivit svårare att få tag på tider på många håll och att svarstider för analyserna blivit längre.

Omfattande verksamhet för regionerna

Testningen är en omfattade verksamhet för regionerna. De handlar dels om personal som hanterar själva provtagningen, genom bokning, utdelning av testkit och transporter. Dels handlar det om att analysera testerna – som görs av regionerna själva och med hjälp av upphandlade analysföretag. Därutöver sker ett omfattande arbete med smittspårning.

På många håll är det analyskapaciteten som är den största begränsningen nu. Utöver de snabbt ökade behoven påverkar även den ökade sjukfrånvaron, inte minst bland labbpersonal.

De senaste veckorna har det skett en stor mobilisering av regionerna och av externa aktörer. Under första kvartalet i år bistår också Folkhälsomyndigheten regionerna med analyskapacitet. Vissa regioner har dessutom skickat prover till andra länder för analys.

Enligt regionerna finns det en viss möjlighet att skala upp ytterligare, men nu närmar vi oss snart taket. Vi kan inte testa hur många människor som helst varje dag. Därför behöver vi nu, tillsammans med myndigheterna, hitta hållbara lösningar framåt.

Några justeringar har skett. Förra veckan tog Folkhälsomyndigheten fram ett stöd till regionerna för att kunna göra vissa prioriteringar i arbetet med testning för covid-19. Det är bra, samtidigt har ändringarna ännu inte nått ut brett till invånare kring vad som gäller och det finns en risk att rekommendationerna också kommer också skilja sig något mellan regionerna.

Testbehovet kommer öka ytterligare

Smittspridningen fortsätter att öka och kommande veckor kommer antagligen behovet av att kunna testa sig öka ytterligare. Behoven kommer att öka snabbare än möjligheterna att skala upp testkapaciteten ännu mer. Det behövs en tydlig nationell strategi utifrån det läge vi befinner oss i nu. Vem ska testas och hur blir testningen som mest ändamålsenlig i det läge vi befinner oss i nu?

Här finns det förstås många frågor att förhålla sig till, utöver att bromsa smittspridningen behöver det finnas bra lösningar för karantänsregler och smittbärarpenning om alla invånare inte kan få bekräftade svar på om de är smittade med covid-19 eller ej.

Att inte få snabba verifierade besked om man är smittad blir olyckligt för den enskilde, men kan också få konsekvenser för viktig samhällsverksamhet då många kan tvingas stanna hemma några extra dagar.

Höga kostnader

Vi minns diskussionen under våren 2020. Då hade regeringen som mål att vi skulle testa 100 000 personer i veckan. I juni 2020 tecknade SKR och regeringen en första överenskommelse om testning. Därefter har flera nya överenskommelser tillkommit som alla, enkelt uttryckt, handlar om att regionerna ska utföra tester utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att staten står för kostnaderna.

Testningen har varit effektiv, men kostnaderna är höga. Under 2021 genomfördes 11 miljoner PCR-tester till en kostnad av 15,4 miljarder kronor. Det motsvarar 6,2 procent av Sveriges samlade sjukvårdsbudget förra året.

Testning och smittspårning är och har varit avgörande för att hantera pandemin. De överenskommelser som SKR och regeringen har tecknat är också bra exempel på hur tydlighet mellan aktörer skapats när nya uppdrag uppstått. Men det läge vi nu befinner oss i är nytt, spelplanen och behoven har förändrats. Då behövs tydliga nationella riktlinjer och en nationell kapacitet för att vi ska få en så ändamålsenlig och jämlik testning som möjligt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen