Besked om RS-vaccinering för äldre skapar förvirring

Folkhälsomyndighetens besked om vaccinering mot RS-virus har skapat förvirring för många äldre. Myndigheterna behöver bli bättre på att samordna sina rekommendationer med regionerna.

Förra veckan presenterade Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer om att personer över 75 år och personer över 60 år med vissa bakomliggande sjukdomar bör vaccineras mot RS-virus – och det redan den här säsongen.

För de flesta är respiratoriskt syncytialvirus, eller RS-virus, som en vanlig förkylning. Men en del barn kan bli allvarligt sjuka och få svårt att andas. Även äldre personer och personer med vissa bakomliggande sjukdomar kan drabbas svårt av RS-virus. Beskedet om nya vaccin är förstås väldigt positivt. Problemet är bara processen och hur Folkhälsomyndighetens kommunikation uppfattats.

Nytta måste alltid vägas mot kostnad

Efter covid-pandemin har de flesta svenska vant sig vid att lyssna på besked från Folkhälsomyndigheten om vaccinationer. När de nya rekommendationerna om RS-vaccin presenterades förra veckan började många äldre ställa frågor till vården om när de kan vaccinera sig. Tyvärr kunde de som arbetar i vården inte ge några svar.

Om ett vaccin ska införas som en del av den offentligt finansierade vården behöver en hälsoekonomisk analys göras. Det behöver alltid göras, med alla nya läkemedel. Folkhälsomyndigheten däremot har bara tittat på den medicinska delen och utifrån det tagit fram en rekommendation.

Rekommendationen berör omkring 2 miljoner personer. Listpriset per dos är drygt 2300 kronor, då är inte kostnaderna för genomförandet inräknat. Det krävs ingen avancerad matematik för att förstå att kostnaderna för vaccineringen kan bli mycket stora. Nyttan måste ställas mot kostnaden innan några beslut om införande kan tas.

Ett införande av vaccin sker i många steg

Nu har alltså äldre i Sverige fått information från en statlig myndighet att de borde vaccineras redan den här säsongen mot ett virus som kan vara dödligt för dem. Samtidigt har regionerna precis fått möjlighet att påbörja sin del av arbetet. Att införa ett nytt vaccin är ett omfattande arbete som behöver ske i många steg.

De nya vaccinerna har nyligen nominerats till NT-rådet, som är regionernas gemensamma rekommendationsfunktion för nya läkemedel. NT-rådet kan fatta beslut om nationell samverkan och begära en hälsoekonomisk utvärdering som genomförs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i samverkan med berörda företag. Därefter kan NT-rådet göra en bedömning och ge en rekommendation till regionerna. Varje region fattar sedan egna beslut om att införa vaccinet som en del av den offentligt finansierade vården och vilka eventuella patientavgifter som ska gälla. Efter det kan upphandling och planering för införande sättas igång.

Det är glädjande att det nu finns bra vaccin mot RS-virus. Men att införa nya läkemedel är en process i många steg, där många myndigheter och flera delar av regionernas hälso- och sjukvård är involverade. Nästa gång hoppas jag att vi kan ha en bättre process och dialog, så att det blir lite enklare för regionerna och tydligare för alla invånare vad som gäller.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen