Välkomna besked i ett pressat läge

Smittspridningen och personalfrånvaron under vårterminens första veckor har eskalerat till nivåer som få kunde ana. Läget i landets förskolor, skolor och vuxenutbildning är mer ansträngd än någonsin under pandemin. Förra veckans besked från Folkhälsomyndigheten om ändrade riktlinjer för hemkarantän och Skolverkets information om flexiblare möjligheter till fjärr- och distansundervisning tror jag kommer att underlätta för personal, rektorer och förvaltningar att hålla verksamheten igång.

Till skillnad från tidigare under pandemin drabbas nu många verksamheter samtidigt och situationen förändras också mycket snabbt. Alla berörs. Personalläget är det största problemet, där många antingen är sjuka själva, hemma för symtom eller i familjekarantän.

Ovärderliga inspel från kommuner

SKR har en nära dialog med kommunerna. Med anledning av smittspridningen har vi avstämningar varje vecka med nätverk av medlemmar som representerar hela landet. Genom dessa möten får vi viktig information om nuläge och behov i verksamheterna som vi tar med oss i våra samtal med Utbildningsdepartementet och berörda myndigheter. Budskapen blir i hög utsträckning inspel till beslut, förtydliganden eller åtgärder. Så dialogen med er medlemmar är ovärderlig!

Förra veckans besked var därför mycket välkommet. Det är tydligt att det finns en lyhördhet och en gemensam vilja – från lokal till nationell nivå - att försöka underlätta för verksamheterna i denna svåra situation. Precis som tidigare under pandemin är det också tydligt att Utbildningsdepartementet, skolmyndigheterna och huvudmannaorganisationerna har en gemensam bild av hur läget ser ut och vilka behov som finns.

Handlingskraft och ansvarstagande i pressat läge

Nu är läge att tänka pragmatiskt, hjälpas åt och lägga kraft på att hantera situationen utifrån de förutsättningar man har. Sedan pandemins start har jag sett verksamheterna göra allt de kan för att hitta kreativa och ansvarsfulla lösningar och samarbeten. Allt med barnens och elevernas bästa för ögonen. När jag lyssnar på kommunernas berättelser blir jag imponerad – men inte förvånad – av det stora engagemang och den kompetens som finns lokalt – i förskolor, skolor och på förvaltningar runt om i landet.

Nu visar huvudmännen återigen handlingskraft, krisberedskap och ansvarstagande i ett mycket pressat läge. Om prognoserna för smittspridningen stämmer borde vi se en ljusning inom några veckor. Det är något vi alla hoppas på och längtar efter.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen