Vad vi pratar om när vi inte pratar skärmar och mobiler

När jag sammanfattar Almedalen för i år, är jag glad att diskussionerna har grundats både i kunskap om hur det ser ut idag och i visioner om framtiden. Jag har pratat om vart förskolan och skolan är på väg och hur vi rustar barn och elever på bästa sätt inför framtiden.

Det finns gott om tankar och idéer om hur förskolan och skolan ska utvecklas och vad de ska göra. Det är i grunden positivt eftersom det visar att det finns ett stort engagemang för verksamheternas viktiga uppdrag och roll. Men vad som sägs baseras ofta på tyckanden, med mer eller mindre saklig grund. Enskilda detaljfrågor hamnar lätt i fokus och helheten missas.

Därför är jag särskilt glad över att veckan både inleddes och avslutades i forskningens tecken. I måndags överlämnade skolhuvudmännen och lärosätena ett förslag till nytt ULF-avtal till regeringen. Genom detta avtal kan vi skapa förutsättningar för forskare och lärare i hela landet att samverka och genomföra praktiknära forskning tillsammans. Tanken är att det ska bli mer forskning som svarar på de frågor som lärarna ställer – att bygga kunskapsbasen än starkare. Och det finns ett stort intresse för att bygga denna grund. Det syns inte minst i det stora antalet nedladdningar av Skolforskningsinstitutets rapporter och podd.

Ett viktigt steg på vägen

Det övergripande målet handlar givetvis om att en stärkt forskningsanknytning ska bidra till att utveckla och stärka undervisningen – att det ska gynna eleverna. För att nå dit krävs en rad insatser, varav ULF-avtalet är en. På ett seminarium i fredags diskuterade huvudmän, Sveriges Lärare och lärosäten både utmaningar och möjligheter i arbetet med ULF. Vi var eniga om att ett viktigt steg på vägen nu har tagits. Jag kan konstatera att det känns som att det finns ett genuint intresse från alla parter att ta det här vidare.

Hur rustar vi barn och elever för framtiden?

Under veckan har jag också haft förmånen att få delta i ett samtal om framtidens kompetenser och hur väl skolan och arbetsmarknaden matchar varandra. Givetvis pratade vi om behovet av yrkesutbildad arbetskraft och om vikten av att öka intresset för yrken och yrkesprogrammen i gymnasieskolan. Men fokus var även på kompetenser i ett bredare perspektiv som är centrala i arbetslivet och i livet i stort, som till exempel kreativitet, analytiskt tänkande, kritiskt förhållningssätt, ansvarskännande, samarbetsförmåga och så vidare. En del i skolans uppdrag som vi pratar för lite om. Det betyder inte att skolan inte arbetar med dem. Tvärtom, vill jag påstå att det här är en av svensk skolas styrkor.

Däremot behöver vi rikta mer fokus på elevernas motivation – viktigt både i skolan och på arbetsmarknaden. Motivation är inte något statiskt, utan något som utvecklas genom att se sig själv som en lärande individ. Både internationell och svensk forskning visar att elever har olika drivkrafter i undervisningen: önskan att öka sitt eget lärande, önskan om att prestera väl eller rädsla för att misslyckas. Man har sett att när allt flyter på jobbar de första två grupperna lika bra, men om det blir svårigheter har de som har som drivkraft att prestera lättare att ge upp. Och den tredje gruppen kan låta bli att ens försöka om de tror att de ska misslyckas. Slutsatsen är att tilltron till den egna förmågan är avgörande och tilltro byggs upp genom att lyckas.

Jag tror verkligen att skolan kan bli ännu bättre på att fånga upp elevers intressen och förmågor – vilka de än är – och bygga vidare på dessa styrkor. Här skulle jag gärna vilja se en bättre balans mellan vårt fokus på kunskapsuppdraget och en utveckling av de bredare förmågorna på ett mer kravlöst sätt. Skolan ska vara en viktig arena för kreativitet och glädje där barn och unga känner sammanhang och framtidstro. Det är centralt både för den unges kommande arbetsliv och för att bli en del i samhället.

I höst ser jag fram emot fler spännande samtal, att lyfta blicken och spana mot framtiden och att tillsammans fortsätta utveckla förskolan och skolan utifrån ett vetenskapligt och nyfiket förhållningssätt.

Men innan dess önskar jag er en härlig sommar!

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen