Stora satsningar på komvux i vårbudgeten

Att få tillgång till utbildning som leder till jobb tjänar både individen och samhället på. Därför är regeringens satsningar i Vårändringsbudgeten bra, fler av förslagen är sådana som SKR drivit under lång tid. Men det finns en del utmaningar som måste hanteras om det ska få en avsedd effekt.

Fördubbling av antalet utbildningsplatser i år

Sammanlagt föreslår regeringen nästan 800 miljoner kr för motsvarande ca 7 000 årsstudieplatser i komvux för utbildningar som kombinerar yrkeskurser med sfi. Satsningen är i grunden bra, många personer inom komvux är utlandsfödda och det är ett stort söktryck till dessa utbildningar. En förutsättning för att kommunerna på kort tid ska kunna öka utbildningsvolymen rejält är dock att de snabbt får information om hur pengarna ska fördelas lokalt och med ett enkelt ansökningsförfarande. Enligt reglerna i statsbidraget för yrkesvux får kommunerna inte bara det extra stödet utan måste även gå in med 30 procents medfinansiering dvs ca 235 miljoner kr under nuvarande budgetår, vilket kan vara en utmaning. En annan utmaning är att det råder brist på behöriga sfi-lärare. Det är i nuläget också oklart om det endast är en tillfällig förstärkning. Långsiktighet tror jag är avgörande för att få den önskvärda och nödvändiga effekten. Och att bygga ut i en takt som inte riskerar kvaliteten i utbildningarna.

Positivt att kommuner ersätts retroaktivt – men framöver behövs bättre förutsättningar

Kommunerna ersätts retroaktivt, 332 000 000 kronor, för medfinansiering av yrkesvux 2020. Detta är positivt, men beskedet kommer väldigt sent. Regeringen utlovade detta i mars 2020 i syfte att snabbt bygga ut yrkesvux med fler utbildningsplatser under 2020. SKR har sedan dess påtalat att kommunerna måste få besked om hur medlen skulle fördelas och under hela året har det varit oklart om regeringen skulle täcka kostnaden, i höstas fick många också besked att de resurser regeringen inledningsvis avsatt inte räckte. Många kommuner har således gått in i 2021 med osäkerhet och stora underskott i yrkesvux, vilket inte främjar incitamenten för att bygga ut. Kommunerna måste få mer rimliga budget- och planeringsförutsättningar. Något som många kommuner lyfter för att kunna öka utbildningsvolymen är behovet av extra resurser till stödjande insatser då målgruppen i komvux behöver mycket stöd för att påbörja och fullfölja en utbildning.

Komvux, den schweiziska armékniven?

Förväntningarna på vuxenutbildningen är skyhöga från många håll. Komvux ska lösa både det ena efter det andra samhällsproblemet, samtidigt som man får svåra förutsättningar för att göra det. Till slut så kanske man inte klarar av att lösa något av uppdragen riktigt bra. Staten och kommunerna behöver arbeta tillsammans för att möta de ökade behoven av utbildning. För att satsningarna ska bli verklighet ute i kommunerna är det avgörande med snabb information om hur satsningar ska fördelas lokalt. Det är framförallt viktigt att de ekonomiska förstärkningarna blir långsiktiga och hållbara om de ska leda till utveckling och förbättring.

Trots svåra förutsättningar spelar kommunerna och komvux en avgörande roll för att bryta långtidsarbetslöshet, nyanländas etablering och samhällets kompetensförsörjning. På SKR:s konferens Skolriksdagen arrangeras tisdagen den 27/4 ett seminarium där Göteborgs stad berättar om sitt arbete med fordonsutbildningar för en förändrad bransch och uppdrag om språklyft och stärkt kompetens inom äldreomsorgen. Du har väl förresten inte glömt att anmäla dig till Skolriksdagen? Fortfarande finns chans och det kan du göra det på Skolriksdagen.

Skolriksdag 2021

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen