Förskolans kompensatoriska uppdrag – viktigare än någonsin

Som förskollärare har jag själv sett vilken skillnad förskolan kan göra; att rusta barn med självkänsla, trygghet, nyfikenhet och språk. Att ge barn goda förutsättningar inför skolan och senare i livet. Positiva effekter som – enligt studier – tycks kvarstå långt upp i åldrarna. Jag skulle nog vilja säga att förskolan helt enkelt är en av samhällets viktigaste institutioner som – om den har hög kvalitet – kan motverka segregation och bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Särskilt stor betydelse kan förskolan ha för de mest utsatta grupperna, där den kan ge en kompensatorisk effekt. Därför är det viktigt att öka deltagandet för de barn som behöver förskolan allra mest. För även om de flesta barn i Sverige går i förskolan idag, är andelen lägre för barn till nyanlända och barn med svag socioekonomisk bakgrund. Det är problematiskt.

De förslag som regeringen nyligen lade fram för att få fler barn i förskolan, sätter därmed ljuset på en viktig utmaning. Men förslagen är inte hela svaret. Frågan är mer komplex än så.

Stora skillnader i tillgången till förskollärare

Forskningsstudier tyder inte oväntat på att effekterna av att gå i förskola påverkas av dess kvalitet. Och den enskilt viktigaste faktorn för en hög kvalitet är medarbetarnas kompetens. Det gör förskolans kompetensförsörjning till en nyckelfråga.

Jag tycker inte att vi ska blunda för att det finns likvärdighetsproblem i svensk förskola idag, framför allt när det gäller kompetensförsörjningen.

Vi ser i våra Öppna jämförelser att det är en stor variation när det gäller tillgången till förskollärare både inom och mellan kommunerna. Denna bild bekräftas i de samtal vi just nu har med kommuner från hela landet om rekryteringsläget. Många har svårt att rekrytera utbildad personal till förskolor, inte minst till förskolor som ligger i socioekonomiskt svagare områden. Det kan dessutom vara svårt att hitta personal som talar tillräckligt bra svenska för att arbeta med barns språkutveckling. Då ger det tyvärr inte någon önskvärd effekt att fler barn erbjuds plats.

Insatser för att trygga kompetensförsörjningen – både från huvudmännens och statens sida – blir därmed en nyckel för att förskolan ska kunna spela den viktiga roll alla önskar. Många kommuner har strategier för att stärka kompetens, kvalitet och likvärdighet lokalt, men staten behöver se till att det utbildas förskollärare över hela landet och där behoven är som störst.

Ny Öppna jämförelser för förskolan på gång

Våra första öppna jämförelser för förskolan hade fokus på just likvärdighet och fick ett mycket positivt gensvar hos kommunerna. Vi ser behov av att fortsätta med samma inriktning, en likvärdig och kompensatorisk förskola, även i de nya öppna jämförelser som publiceras nu i september. Vår ambition är också att fortsätta utveckla vårt analysstöd till kommunerna, till exempel genom rapporter vi tar fram för varje kommun.

Öppna jämförelser: Förskola

Pandemins påverkan på de yngre

När vi nu går mot slutet av pandemin kan vi konstatera att den har satt ljus på förskolans och skolans betydelse i vårt samhälle, där barn och elever som har sämst förutsättningar drabbats hårdast. Mot bakgrund av de senaste två åren tror jag att vi behöver vara än mer uppmärksamma på hur förskolan och de yngre barnen har påverkats, eftersom frånvaron i vissa perioder har varit skyhög. Förskolans kompensatoriska uppdrag har kanske aldrig varit viktigare än nu.

PS. Passa på att anmäla din kommun att delta i förskollärarenkäten som ska vara en del av kommande ÖJ. Sista dag är 15 februari och hälften av kommunerna är redan anmälda! Kontakta Daniel Berr om ni också vill vara med:

daniel.berr@skr.se

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen