Eleverna i fokus på årets Skolriksdag

Vikten av samarbete, fokus på det som gör skillnad för eleverna samt diskussion om de samhällsutmaningar som påverkar skolväsendet. Några av de ledord jag tycker präglade årets Skolriksdag när jag nu samlar mina reflektioner från dagarna.

När SKR:s ordförande, Anders Henriksson, inledde Skolriksdagen talade han om de många magiska stunder som sker varje dag i förskolor och skolor runt om i landet. Som förtroendevald eller förvaltningschef ser man inte alltid magin i vardagen, men den är grunden till vårt engagemang och det är där vi hämtar kraft i vårt arbete att göra förskolan och skolan lite bättre varje dag. Kloka ord och en påminnelse om det viktiga uppdrag som skolans ledare har, och som satte ljus på varför vi samlats tillsammans. Min förhoppning är att den stämningen, med eleverna som utgångspunkt, sedan var närvarande under konferensens båda dagar.

Vad gör skillnad för eleverna?

Kunskapen om vad som har betydelse för skolans utveckling och vad som gör skillnad för eleverna är idag väl grundad i såväl svensk som internationell forskning. Men trots all denna kunskap, utgår debatten om skolan ofta utifrån befästa skyttegravar och polariseringar som kan försvåra faktabaserade samtal och beslut om reformer – både på nationell och lokal nivå.

Vi bjöd därför in professor Daniel Sundberg i syfte att ge en gemensam kunskapsbas inför den nya mandatperioden. Även om många kommuner och skolor redan har ett medvetet arbete med dessa framgångsfaktorer i sikte, är det viktigt att påminna sig om slutsatserna för att säkerställa att styrning och ledning har fokus på det som gör skillnad för eleverna. Det var intressant att flera av de fortsatta diskussionerna på seminarierna sedan återkopplade till denna föreläsning. Jag ser det som ett tecken på att vi kommit en bra bit på väg i utvecklingsarbetet, även om det fortfarande finns kvar att göra.

Framgångsfaktorer för skolans utveckling

Samhällsutmaningar som påverkar skolan

De stora samhällsutmaningar som påverkar skolan, såsom kompetensförsörjning, boendesegregationens effekter och ett svårt ekonomiskt läge, var tydligt närvarande i diskussionerna under dagarna. Det här är utmaningar som påverkar kommuner på olika sätt, men som skolan inte ensam kan lösa. Här behöver vi jobba tillsammans, inom kommunen, mellan kommuner och med staten. Betydelsen av bra samarbete var också något som gick som en röd tråd under konferensen.

Själv tar jag med mig samarbetets ”gyllene regler” som lyftes av Björn Hedensjö och Lina Thomsgård från vetenskapspodden Dumma människor, som lyfter upp betydelsen av bra återkoppling, att våga misslyckas och be om hjälp och att vara snäll. Konkreta tips som kan tyckas vara självklarheter, men det är ofta det enkla som kan vara svårt.

Stor kraft att samlas gemensamt

Det är svårt att välja en höjdpunkt från dagarna, även om mitt hjärta klappar lite extra för eleverna från Södertälje och El Sístema symfoniorkester som öppnade konferensen med ett fantastiskt framträdande.

Att känna kraften i att samlas över 2 000 skolledare och skolpolitiker och tillsammans dela erfarenheter om angelägna frågor för förskolans och skolans utveckling är oslagbart. Det finns mycket kunskap och mycket att vara stolta över! Jag ser redan nu fram emot att ta tillvara denna kraft och tillsammans fördjupa oss ytterligare, så att Skolriksdagen fortsätter vara en viktig mötesplats framöver.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen