Att skapa ordning i en oförutsägbar tid

Vårens antågande med varma solstrålar och fågelkvitter känns nästan overklig vid tanken på det mörker som pågår så nära. Kriget i Ukraina är nu inne på sin tredje vecka. Vi möts av bilder på rädda och skadade barn, förstörda bostäder och vittnesmål från människor på flykt. En humanitär katastrof vars omfattning är svår att ta in och omöjlig att blunda för.

Vi har nu den största och snabbast växande flyktingsituationen i Europa sedan andra världskriget. Utvecklingen är svår att prognostisera i dagsläget. Dag för dag ser vi också följderna av kriget här hemma i Sverige. Tusentals människor, också många barn, som anländer via färjor och busslaster. Många möts av släktingar och vänner som bor i Sverige, men allt fler kommer hit utan att känna någon.

Att hitta boende är naturligtvis en första prioritet. Vi behöver vara förberedda på en utmanande situation och samtidigt jobba intensivt för att skapa ordning och reda i mottagandet. Det finns ett fantastiskt engagemang och en vilja i befolkningen att hjälpa till. Civilsamhällets kraft är viktig och glädjande att se både i Sverige och i övriga Europa.

Skola, förskola och en meningsfull fritid kommer att bli nästa steg. De som fått uppehållstillstånd i enlighet med det så kallade massflyktsdirektivet har samma rätt till förskola och skola som asylsökande. I kommunerna pågår nu förberedelser och planering för hur barn och ungdomar ska tas emot i verksamheterna. Från SKR:s sida arbetar vi för att bidra till en fördelningsprincip som blir hållbar i hela landet och som därmed ger bättre förutsättningar för att tillgodose skolgång. Ingen vill se en situation som 2015 som innebar en orimligt stor belastning för vissa kommuner.

Förutsägbarhet i det oförutsägbara

Som utbildningsdirektör var jag med om att ta emot väldigt många elever under en tid. En viktig erfarenhet från den perioden är att systemen behöver vara hållbara och att det måste vara ordning och reda i mottagandet både på lokal och nationell nivå. Att undvika att bygga ad hoc-lösningar utan att försöka få organisationen och processen så förutsägbar som möjligt utifrån oförutsägbara förhållanden. Nu kommer vi behöva hjälpas åt. Inom kommuner, mellan kommuner och mellan stat och kommun. SKR har en nära dialog med departement, myndigheter, andra huvudmannaorganisationer och med våra nätverk där vi följer utvecklingen och läget.

En utmaning för kommunerna är behovet av lärare, att helt enkelt kunna bemanna verksamheten. En central fråga kommer därför bli hur vi kan nyttja lärarkompetens bland de vuxna som kommer, men också stöd från de ukrainare som redan finns i Sverige.

Långsiktiga åtgärder

Ingen vet hur snabbt kriget kommer ta slut. Även om vi alla hoppas att situationen blir kortvarig vet vi från tidigare flyktingkriser att det kan ta längre tid än vad man tror innan det blir möjligt att återvända hem. Därför är det viktigt att vi så snart som möjligt kan ge en någorlunda förutsägbar tillvaro för de som söker skydd här och att det finns ett långsiktigt tänk i våra åtgärder. Att vuxna som kommer hit inte har rätt till komvux eller sfi är sannolikt en fråga vi behöver följa framöver.

Ta vara på styrkan som finns lokalt

Nu går vi direkt från pandemi till flyktingkris. Även om lärare, rektorer och tjänstemän är slitna efter två ansträngande år, kommer vi återigen vi få se handlingskraft och ansvarstagande och – kanske särskilt viktigt just nu – styrkan i att förskolan och skolan finns i ett lokalt sammanhang. Det ger unika förutsättningar att jobba nära tillsammans med fritidsverksamhet, socialtjänst, föreningar – ja, hela lokalsamhället. Den styrkan blir nu än mer viktig att värna om. Vi får heller inte glömma att värna om varandra – det oförutsägbara blir lättare att bära tillsammans.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen