Att lyckas med skolreformer

Inom kort kommer utredningen om ökat statligt ansvar för skolan att överlämnas till regeringen. När utredaren, Thomas Person, gästade SKR:s informationsmöte för skolchefer förra veckan blev det tydligt att vi har ett gediget och omfattande kunskapsunderlag att vänta. Ett underlag som kommer att bädda för viktiga politiska vägval snarare än presentera förslag som är omedelbart genomförbara.

Även om vi inte kunde diskutera utredningens innehåll i detalj, drog vi en tydlig gemensam slutsats. Oavsett vilka framtida vägval och beslut politiken landar i, har vi både möjlighet och ansvar att utveckla arbetet utifrån nuvarande förutsättningar. Men också en läxa att göra när det handlar om hur skolreformer har genomförts i Sverige.

Vårt samtal om hur kommande reformer kommer att planeras och genomföras påminde mig om slutsatserna i en klok – men tyvärr bortglömd – utredning från 2014: Utvärdera för utveckling. Där konstateras att Sverige saknar ordentliga reformutvärderingar så långt bak i tiden som utredningen kunnat överblicka. Det är häpnadsväckande, särskilt med tanke på att listan på skolreformer de senaste årtiondena varit lång. En mängd reformer har gjorts, men man har inte tagit reda på hur det gått. Eller vilken roll reformerna har spelat för skolans utveckling.

Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12)

Skruva längs vägen

En del av de problem som finns i dagens utbildningssystem hade kanske kunnat undvikas om regeringarna som beslutat om reformerna följt upp och skruvat på dem längs vägen, i dialog med skolans huvudmän. Konsekvenser och effekter är inte alltid lätta att förutse. Dessutom kan det hända saker som påverkar förutsättningarna för en reform eller ett system, till exempel förändringar i det omgivande samhället. Detta är särskilt relevant om det är en reform som tar lång tid att genomföra.

Olika reformer har också lagts på varandra, utan att se vad den första lett till. Det är som att strunta i att laga de hål som finns i en duk, och istället lägga en ny duk ovanpå. Till slut blir underlaget ojämnt. Risken blir stor att man inte uppnår den styrning man önskar eller att styrningen får bieffekter.

Större chans för reformer att lyckas med långsiktig strategi

Utredningen från 2014 pekar på att en reform har större chans att lyckas om det redan från början finns en långsiktig strategi för själva genomförandet. Denna strategi behöver sträcka sig längre än initiala utbildnings- och informationsinsatser och även kännetecknas av en dialog med den lokala nivån. Om man följer en reform tidigt kan utvärderingen fungera som ett stöd till det lokala arbetet. Det ger också möjlighet att signalera om något håller på att gå fel och att bidra med kunskap inför kommande reformer. Chanserna för en reform att lyckas blir därmed större. Jag kan konstatera att här finns mycket att förbättra.

Fler utredningar att vänta

Dessa funderingar om reformer blir viktiga att ha med sig vid läsning av analysen och bedömningarna i den kommande utredningen om ökat statligt ansvar för skolan. Den grundläggande och självklara frågan att ställa sig är naturligtvis på vilket sätt de olika förslag om reformer som presenteras skulle stärka skolans likvärdighet och elevernas kunskapsutveckling? Särskilt när skolan är en del av den utveckling vi ser i samhället i stort.

Jag ser fram emot att ta del av utredningen och att fortsätta diskussionen. Självklart blir det intressant att se om och vad politiken väljer att gå vidare med. Troligtvis har vi fler utredningar att vänta framöver beroende på de vägval som görs. Oavsett vägval – och detta gäller såklart samtliga reformer – behöver besluten vara genomtänkta, det måste vara tydligt vem som ansvarar för vad, man behöver kunna följa effekter och ta hand om det som sker under vägen – och gärna bygga på och bevara det som fungerar bra idag.

Det är också viktigt att fortsätta fundera på vad vi gör och kan göra utifrån nuvarande förutsättningar. Med den kompetens, mod och engagemang jag möter lokalt, är jag övertygad om att ingen sitter still i båten och väntar på systemreformer. Men kanske skulle vi kunna vara än mer självkritiska, modiga och utmana oss själva att hitta lösningar här och nu, än vad vi är. Vi har egentligen inte tid att vänta.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen