Så förändras skatteunderlaget under 2024

Till följd av högre lönenivåer 2023 än vi tidigare räknat med reviderar vi nu upp skatteunderlaget 2023. Om det och om skatteförändringar skriver jag i veckans inlägg.

Vår nya skatteunderlagsprognos ger 6,5 miljarder mer intäkter 2023 än vi räknade med i oktoberprognosen, varav 4 miljarder mer i kommunerna. Tillsammans med den positiva avräkning jag skrev om i förra bloggen blir det väldigt mycket mer intäkter 2023 än vi tidigare räknat med.

Liten ljusglimt runt skatteunderlaget

Det är alltid besvärligt att få information om att intäkterna blir så mycket högre så sent på året. Det hade självklart varit bättre om denna information kommit tidigare. Det gör att många kommuner och någon/några regioner som räknat med underskott, nu får ihop ekonomin för 2023.

De senaste åren har varit mycket svårprognostiserade. Trots dessa stora justeringar visar prognosjämförelser ändå att vi på SKR lyckats bättre med våra skatteunderlagsprognoser än andra prognosmakare. Det är ett tecken på hur de senaste årens ekonomi och inflation svängt på ett sätt som varit ovanligt svårt att förutse.

Tack vare ett högre ingångsläge för skatteunderlaget inför nästa år påverkas inte skatteunderlaget för 2024 nämnvärt, även om konjunkturen försvagas. Detta jämfört med vår tidigare prognos. Vi räknar dessutom med ett högre PO-påslag 2024, till följd av högre pensionskostnader, än i oktoberprognosen.

Planeringsförutsättningar 2023-2027

MakroNytt 3 2023: Sysselsättningen viker 2024

Det diskuteras ibland att kommuner och regioner lätt kan höja skatten när den ekonomiska verkligheten blir tung. Men när man följer utvecklingen är det tydligt att de alltmer sällan använder skattehöjning som lösning på sina ekonomiska utmaningar.

Under 2000-talet har medelskattesatsen i kommuner och regioner sammantaget höjts med 1 krona och 58 öre. Den största delen av höjningen, 90 öre, genomfördes före 2010. Det är också främst regionerna som höjt skatten. Av de 68 öre som medelskattesatsen höjts efter 2010 avser 60 öre regionerna. Men även regionerna har legat lågt med skattehöjningar den sista tiden och de tre senaste åren har ingen region höjt skatten trots årets tuffa förutsättningar.

Hur ser det då ut inför 2024?

Två regioner, Stockholm och Örebro län, höjer skatten. När det gäller kommunerna är bilden mer mångfacetterad. Inför 2024 höjer 13 kommuner skatten samtidigt som 10 kommuner sänker den. I och med de förändrade skattesatserna ökar medelskattesatsen med drygt 10 öre i regionerna och 3 öre i kommunerna till 2024.

Att så många kommuner sänker skatten kan ses som väldigt ovanligt med tanke på den svåra ekonomiska situation som kommunerna nu befinner sig i till följd av inflation och lågkonjunktur. De kommuner som sänker skatten hänvisar till det hårda ekonomiska trycket på invånarna till följd av inflationen, överenskommelser som gjorts i samband med valsamverkan, eller att de återställer en tidigare skattehöjning.

För att få ihop ekonomin genomförs i stället effektiviseringar, besparingar och/eller så hänvisar kommunen till resultatutjämningsreserver eller synnerliga skäl, och får helt enkelt gå med underskott. En förhoppning många har är att lågkonjunkturen är tillfällig och att resultaten förbättras när ekonomin vänder. Kommuner och regioner måste göra långsiktiga beräkningar över hur ekonomin utvecklas. En risk är naturligtvis att inflationen och lågkonjunkturen inte ger med sig i den takt som vi och många andra konjunkturbedömare räknat med. Av det skälet är det viktigt att ha beredskap för andra scenarier.

Skattehöjningar

13 +1 kommuner

 • Järfälla 25 öre
 • Ekerö 27 öre
 • Salem 25 öre
 • Stockholm 24 öre
 • Håbo 50 öre
 • Söderköping 80 öre
 • Torsås 50 öre
 • Osby 55 öre
 • Skara 40 öre
 • Hylte 1 krona
 • Laholm 82 öre
 • Kil 48 öre
 • Forshaga 48 öre

+

 • Säter 1 öre (ej skatteväxlat trots regionen höjer 1 öre)

2 regioner:

 • Region Örebro 75 öre
 • Region Stockholm 30 öre

Skattesänkningar

10 kommuner:

 • Österåker 30 öre
 • Danderyd 10 öre
 • Nacka 10 öre
 • Trosa 10 öre
 • Orust 5 öre
 • Sunne 5 öre
 • Kumla 6 öre
 • Ronneby 17 öre
 • Karlshamn 10 öre
 • Vindeln 25 öre

Övrigt:

 • Skatteväxling i Dalarna 1 öre (regionen höjer och kommunerna sänker)

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen