Omställning ger ökad vårdkvalitet och minskade kostnader

Välfärden behöver ställas om för att möta ökade välfärdsbehov utan att kostnaderna stiger i samma takt. Omställningen i hälso- och sjukvården är ett lysande exempel på att det faktiskt går utan att nagga på kvaliteten.

Tack vare hälso- och sjukvårdens utveckling och goda livsvillkor i samhället lever vi allt längre i dag. Sjukdomar som tidigare har varit dödliga kan nu botas eller behandlas. Som jag ofta nämner i många sammanhang kommer antalet äldre över 80 år att öka med nästan 50 procent på tio år medan den arbetsföra befolkningen bara ökar med 4 procent under samma period. Det innebär så klart utmaningar.

Vi behöver kunna fortsätta tillgodose en god kvalitet på vården för allt fler som lever med kroniska sjukdomar och långvariga tillstånd och samtidigt lyckas finansiera densamma trots att skatteintäkterna inte kommer att öka i samma takt.

Nära vård sker nära patienten

När behoven av välfärd förändras måste också sätten att styra och arbeta förändras. I vårens upplaga av Ekonomirapporten lyfter vi att ett sådant exempel är den omställning till Nära vård som nu sker i hälso- och sjukvården runt om i landet och hur det i längden kan minska kostnader. Nära vård handlar om att patienter ska få bättre tillgång till sin vård, ökad kontinuitet och bättre möjligheter till god livskvalitet trots kroniska tillstånd.

Nära vård, Ekonomirapporten, maj 2021

I den Nära vården är primärvården, som utförs av såväl kommuner som regioner, basen. Den har ett viktigt uppdrag att samverka med andra delar av hälso- och sjukvården liksom med till exempel socialtjänst och civilsamhället. Exakt hur man gör ser olika ut runt om i landet och baseras på vilka förutsättningar och behov som finns just där.

Ökad nöjdhet och lägre kostnader

Inom exempelvis samverkansområdet Södra Älvsborg finns mobil närvård. Tre mobila team bemannade med läkare, sjuksköterskor, kurator, apotekare och dietist utgår från Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och verkar inom samtliga åtta kommuner. Målgruppen är de allra mest vårdkrävande individerna, som har en kontinuerligt sviktande hälsa. Tidigare har det ofta inneburit att patienterna ”pendlar” mellan hemsjukvården, akutmottagningar på sjukhus och slutenvården – med begränsad involvering av den regionala primärvården. Med det nya arbetssättet har antalet dagar i slutenvård och antalet akutbesök reducerats kraftigt. Vårdkvaliteten har dessutom visat sig bli högre, nöjdheten hos patienter och närstående likaså – samtidigt som kostnaderna har minskat.

Årskostnaden för de tre teamen uppgår till cirka 7–8 miljoner kronor. Den minskade vårdkonsumtionen av akutmottagningsbesök och slutenvårdsdygn uppskattas till mellan 16–24 miljoner kronor årligen. Det innebär att nära vård har lyckats minska kostnaderna för hälso- och sjukvård med mellan 8 och 16 miljoner kronor. Kostnaden för teamen är alltså intjänade senast efter sex månader.

Träffsäkra prognoser uppmärksammas

Utvärdering av makroekonomiska analyser, Konjunkturinstitutet (PDF)

Avslutningsvis vill jag i dagens blogginlägg passa på att hylla de medarbetare på SKR som arbetar med att ta fram våra samhällsekonomiska analyser och skatteunderlagsprognoser. Konjunkturinstitutet har följt upp träffsäkerheten för prognoserna hos de 18 största prognosmakarna i Sverige. I undersökningen visar sig SKR:s prognoser tillhöra de som bäst har förutspått den samhällsekonomiska utvecklingen både för år 2020 för hela perioden 2016–2020, med de mest pricksäkra prognoserna för delar som BNP, sysselsättning och offentligt sparande.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen