Om räntan, vården och visionen

Paus i räntehöjningarna, Svenskt Näringslivs förkärlek för enkla lösningar och SKR:s inriktning för kommande fyra åren. Det är vad veckans blogg handlar om.

In i det längsta var det osäkert hur Riksbankens beslut om räntan skulle bli. Beslutet att ligga kvar på en ränta på 4 procent var inte på något sätt självklart. Riksbanken säger att de nu tar en paus i räntehöjningstakten. Det är faktiskt ovanligt i dessa dagar att räntan inte höjs, gårdagens möte var det första sedan februari 2022 som inte slutat i beslut om höjning.

Ser vi nu räntesänkningar framför oss?

Inte om man får tro Riksbanken. De menar att räntan kommer att ligga kvar länge på 4 procent och att det inte kommer en sänkning förrän under 2026. Men de måste naturligtvis visa sig som hökaktiga för att sända signaler om en stram ekonomi i syfte att sänka inflationsförväntningarna.

SKR och andra bedömare räknar med att Riksbanken börjar sänka räntan redan under nästa år. De flesta menar att det kommer att ske under andra halvåret 2024. Det till följd av att många bedömare, inklusive Riksbanken, prognostiserar att inflationen enligt KPI kommer att ha ökat med 4 procent i juni 2024 jämfört juni 2023. SKR räknar med 3 procent. Vi får hoppas att vi har rätt, då juni månads inflation ligger till grund för 2025 års pensionskostnader.

Veckans utspel från Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv lade i veckan fram en rapport med förslag på åtgärder för hur sjukvården ska bli effektivare. Även om det går att hålla med om vissa saker som problem med digitala system, så innehåller deras rapport som vanligt en skarp kritik mot sektorn. I vanlig ordning presenteras också enkla förslag där det är svårt att riktigt se hur förslagen ska göra skillnad.

Bland annat pekar de på dålig produktivitet inom sjukvården. Det är lätt att få fel bild av sjukvården genom att bara titta på produktiviteten, man måste sätta det i relation till vad man får för pengarna, det vill säga effektiviteten. I Ekonomirapporten från oktober försöker vi beskriva sjukvårdens effektivitet genom att titta på utvecklingen inom diagnosområdet cancer.

Hälso- och sjukvårdens utveckling: Ekonomirapporten oktober 2023

Där visar vi hur överlevnaden ökat på bekostnad av högre kostnader och därmed lägre produktivitet. Då syftet med vården är god hälsa och hög överlevnad är det viktigare att följa vad vi får ut av vården än hur vården organiseras och struktureras.

Svenska Näringslivs rapport kritiserar också att administrationen har ökat så mycket. Det är en effekt av att det kommer allt fler tjänster som gör att patienterna själva kan göra saker via nätet och det behöver inte vara av ondo. Det som nu händer är att regionerna genomför besparingar som riktas mot just administrationen. Då behöver man snarare vara vaksam på att inte de administrativa uppgifterna förskjuts till vårdpersonalen.

Färre och större regioner nämns som en annan lösning. Där har vi från SKR svårt att se att det skulle vara en garanti för ett mer effektivt vårdsystem. Tittar man på vilka som är de mest effektiva regionerna idag så finns flera förhållandevis små regioner.

Det känns lite märkligt att Svenskt Näringsliv ägnar mycket tid åt att kritisera istället för att fundera kring hur vi kan hjälpa varandra. Det kan handla om att utveckla digitala system och även det viktiga roll som näringslivet har genom privata utförare i välfärden - ungefär 15 procent av välfärdssektorn.

Trots alla utmaningar så måste man ändå lyfta att svensk hälso- och sjukvård håller otroligt hög kvalitet i internationella jämförelser. Inte heller är den är dyrare än jämförbara länder om man tar bort äldreomsorgen, där vi i Sverige har höga kostnader eftersom den är så utbyggd.

Tydligt fokus i SKR:s inriktning

Och till sist några ord om SKRs nya vision, som beslutades på kongressen förra veckan: ”Världens mest innovativa och omtänksamma välfärd”.

De strategiska inriktningsmålen för den kommande fyraårsperioden är att säkra välfärdens kompetensförsörjning, välfärdsutveckling genom digitalisering och långsiktiga planeringsförutsättningar. Det är tydligt att det är dessa tre områden vi främst måste fokusera på för att kunna leverera en god välfärd kommande år.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen