Nytt år, men kraven består

Statsbidrag behöver värdesäkras, nya uppdrag behöver finansieras och kommuner och regioner behöver kompensation för höga elpriser. Rimliga krav om du frågar mig.

Det har talats mycket om personalbristen i vård- och omsorgsverksamheterna under helgerna. I grunden är den stora utmaningen att antalet personer i yrkesverksam ålder ökar långsamt, samtidigt som gruppen äldre, och därmed mer vårdkrävande, ökar snabbt. Under helgerna har detta komplicerats av hög sjukfrånvaro hos personalen och att många invånare drabbats av bland annat influensa, Covid-19 och RH-virus.

Även om det varit ansträngt så har kommuner och regioner lyckats få situationen under kontroll med hjälp av omflyttning av personal och personal som arbetat extra. Det innebär naturligtvis även att kostnaderna för övertid med mera ökar.

Jag tänker ibland att det pratas för lite om vilket fantastiskt arbete som alla medarbetare gör för att år efter år, dygnet runt bedriva god verksamhet, i hela landet. Och detta trots att det ofta är svåra förutsättningar och att dessa nu successivt blir allt tuffare.

Snarare pratas det om det som inte fungerar. Kritiken gäller både hur välfärden fungerar och de frågor som SKR driver. Bland annat tycker vissa att vi från SKR ”kräver” pengar från staten och att kommuner och regioner borde finansiera välfärden helt själva.

Vad är det då för frågor vi driver?

Värdesäkrade statsbidrag

Vi menar att riktade statsbidrag bör minskas och att de generella statsbidragen bör värdesäkras, alltså räknas upp med pris-, löne- och demografiutvecklingen. Statsbidragen är nominellt sett oförändrade om det inte fattas några nya beslut, och när beslut om ökade statsbidrag fattas presenteras de som satsningar på välfärden även om de bara räcker till ökade kostnader. Ibland täcker de inte ens sektorns pris- och löneökningar, och ytterst sällan de demografiska förändringarna.

Lars Calmfors intervjuades nyligen i SVT om statsbidragen och sade:

”Alla politiker älskar ju det här systemet. Varje år kan man presentera det som att man gör en stor reform när man ger pengar till kommunerna, när det i själva verket kanske bara handlar om att behålla realvärdet på statsbidragen till kommunerna”.

Intervju med Lars Calmfors, SVT

Tillämpning av finansieringsprincipen

En annan fråga som SKR driver är finansieringsprincipens tillämpning. Om staten beslutar att kommuner och regioner ska få utökade uppdrag så ska detta finansieras fullt ut. Det handlar alltså om att den som fattar beslut om något också ska betala det.

Riksdagen har ställt sig bakom principen, och vi anser att principen bör följas fullt ut. Tyvärr finns det brister i tillämpningen, vilket gör att nya lagar och uppgifter införs utan att kommuner och regioner får full finansiering för de ökade uppdragen.

Elpriskompensation till kommuner och regioner

Ytterligare en fråga som SKR driver är att staten ska hålla de löften de givit. Under pandemin utlovades full kompensation till sektorn för merkostnader som berodde på Covid-19. Nu har staten lovat elpriskompensation.

Förutom regeringens förslag om nytt elstöd till hushållen, som ska gå även till elområde 1 och 2 som bygger på förbrukning i november och december 2022, har Svenska kraftnät kommit med förslag till energistöd även för företag, kommuner och regioner. Förslaget utgår från elförbrukning under perioden oktober 2021 till och med september 2022. I elområde 3 uppgår ersättningen till 50 öre/kWh och i elområde 4 till 79 öre/kWh.

Till följd av statsstödsregler finns en begränsning i förslaget på cirka 22 miljoner kronor per företag. Regeringen kommer nu ansöka om statsstöd hos EU-kommissionen. En fråga man kan ställa sig är hur det kommer sig att det finns en begränsning på 22 miljoner även för kommuner och regioner som inte lyder under statsstödsregelverket. Hur det ser ut med kommunkoncerner är oklart kopplat till begreppen näringsidkare, juridisk person och företag, och dess relation till varandra. Svenska kraftnät menar att den frågan lämpligtvis kan hanteras av regeringen.

Ni som brukar läsa min blogg känner igen våra frågor. Sammanfattningsvis: Nytt år, men kraven består.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen