Nya restriktioner och höjda pensioner

I sista blogginlägget för året bjuder jag på ekonomisk analys av restriktioner och stödåtgärder, men också av det nya moderna pensionssystemet som träder i kraft 2023.

Regeringen informerade under gårdagen om ytterliga restriktioner för att hantera en ökad smittspridning av coronaviruset. Det kan få ekonomiska konsekvenser för bland annat näringslivet och gör att den ekonomiska utvecklingen även fortsättningsvis blir svår att förutspå. När vi på SKR under förra vecka presenterade vår senaste skatteunderlagsprognos konstaterade vi att tillväxten i svensk ekonomi är hög, men virusets framfart kan på kort sikt också innebära en något svagare återhämtning.

Restriktioner och stödåtgärder återinförs

Omikron-varianten har hittills främst drabbat andra länder, men även i Sverige märks att trycket på intensivvården ökar och beräknas tillta ytterligare. Från och med 23 december införs än en gång arbete i hemmet för alla som har möjlighet, vilket likt tidigare kommer att innebära ett intäktsbortfall för kollektivtrafiken. På krogar och restauranger blir det åter servering till sittande gäster, och det införs begränsningar i butiker och för kultur- och idrottsevenemang.

Vissa stödåtgärder till företag, såsom bland annat omställnings- och omsättningsstöd, har införts från och med december och totalt kommer kulturverksamheter att kunna ta del av 120 miljoner kronor och fritidsverksamheter 80 miljoner kronor. Regeringen har även återinfört ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader och skattefri parkeringsförmån samt tagit bort karensavdrag under perioden december till mars. Vi är åter i en period när vi får hålla i och hålla ut.

Moderniserat pensionsavtal ger högre pension

Något som istället kan glädja många är att SKR och fackföreningarna har kommit överens om ett nytt omställnings- och pensionsavtal som förbättrar arbetsvillkoren för välfärdens medarbetare. Där ingår bland annat ett moderniserat pensionsavtal med höjda avsättningar från 2023.

Det nya pensionssystemet innebär att de förmånsbestämda pensionerna avvecklas och därmed får alla som anställs från och med 2023 en premiebestämd pension. Premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren sätter av en summa till de anställdas tjänstepensioner varje månad och därmed får ökade möjligheter att förutse uppkomna pensionskostnader. Samtidigt som kommuner och regioners pensionsskuld minskar över tid får medarbetarna högre pensioner.

Det nya avtalet innebär att kommuner och regioner från och med 2023 kommer att öka avsättningen till den premiebestämda pensionen från 4,5 till 6 procent av den pensionsgrundande lönen upp till avgiftstaket som är 7,5 inkomstbasbelopp (vilket motsvarar drygt 44 000 kronor). På de lönedelar som överstiger basbeloppen kommer kommuner och regioner att öka avsättningen från 30 till 31,5 procent.

Ökad förutsägbarhet och enklare system

De premiebestämda pensionerna innebär något högre kostnader för kommunsektorn som arbetsgivare, men å andra sidan blir pensionerna mer förutsägbara och det blir enklare att räkna på pensionskostnaderna åren som kommer framöver. Vi återkommer med mer beskrivningar av de ekonomiska konsekvenserna av avtalet efter helgerna.

Och framför allt: välfärdens medarbetare får en högre pension, arbetsgivarna får ett enklare system och kommuner och regioner blir än mer attraktiva som arbetsgivare. För stora arbetstagargrupper handlar det om höjningar på omkring 800 till 1000 kronor per månad i tjänstepension.

Det här blir mitt sista inlägget innan julen tar vid så jag passar även på att önskar er alla en god jul och ett gott nytt år. Vi ses nästa år.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen