Många bra Almedalssamtal men regeringens besked dröjer

Jag trodde det skulle komma besked från regeringen om de finansiella ramarna för nästa år. Men tyvärr får kommuner och regioner fortsätta att vänta.

Mina sista arbetsdagar inför semestern tillbringade jag i Almedalen. Dagarna där har varit späckade av diskussioner, seminarier och rundabordssamtal om ekonomi på längden och tvären. Viktiga och bra samtal, där samhällets alla aktörer möts.

Jag trodde ett tag att det skulle komma besked från regeringen om de finansiella ramarna för nästa år. Men tyvärr får kommuner och regioner fortsätta vänta. Men något form av löfte kom det ändå. ”Ni ska inte lämnas i sticket”. Återstår att se vad som menas med det.

Gröna omställningen i fokus

Det har också handlar mycket om den gröna omställningen, möjligheterna och utmaningarna. På flera seminarier har jag pratat om den rapport jag skrivit om den omställning till grön produktion som sker i många svenska kommuner. En förutsättningen för att Sverige ska nå klimatmålen, som samtidigt innebär en risk för dessa kommuner att bli sittande med extrema kostnader för att omställningen ska bli till. Jag menar att staten borde vara med och dela på den risken.

Flera seminarier har också handlat om fastighetsmarknaden och bostadsbyggnadskrisen. Det ena är starkt sammankopplat med det andra. Utan bostäder kan inte kommunerna ta emot nya invånare osv.

Vem ska stå för risken – om omvandlingen till grön industri i Sverige (rapport från SKR)

Enighet om att statens styrning behöver bli bättre

På ett av SKR:s egna seminarium behandlade vi frågan om statens många gånger bedrövliga styrning av kommunsektorn, med riktade statsbidrag som ökat i omfattning till över 200 stycken. Det skapar kortsiktighet, ryckighet, svårigheter att styra på lokal och regional nivå och en stor administrativ börda för många kommuner.

Enigheten om att detta inte är ett effektivt sätt att använda den offentliga sektorns resurser, och att det inte heller bidrar till ökad jämlikhet mellan kommuner/regioner, eller till förbättrad välfärd var stor bland alla företrädare som var med. Även finansmarknadsminister Niklas Wykman var tydlig med att detta inte är en bra styrning och att den behöver förändras.

Hur ska välfärden styras – och vem gör det bäst? (Almedalen Play)

Regeringens konjunkturbedömning

I dag, fredag 30 juni, presenterade regeringen sin bild av det ekonomiska läget. Det som bekymrar är trögheten i att få ned inflationen, den svaga kronan och de minskade bostadsinvesteringarna. Där räknar regeringen med ytterligare nedgång. Regeringen förväntar sig att konjunkturen faller framöver, men senare än beräknat. Det som överraskar positivt är att sysselsättningsgraden fortsätter öka och att arbetslösheten fortsätter minska.

Räntan höjs ytterligare

Riksbanken kom i veckan med sitt väntade besked om en höjning av styrräntan med en kvarts procentenhet. Deras bild av läget är en lite mildare, men mer utdragen, lågkonjunktur och betydligt långsammare återhämtning.

Liksom regeringen är Riksbanken oroliga för, och nämner ofta i sin rapport, den svaga kronan, som ger höga importpriser och därmed bidrar till att hålla uppe inflationen. Kronan har försvagats med 11 procent sedan början av 2022 och är nu den svagaste sedan finanskrisen. För att få ner inflationen fortsätter Riksbanken att ge prognoser där styrräntan går upp till en toppnivå i år och därefter beräknas ligga kvar där. Riksbanken skriver att de ser framför sig minst en höjning av räntan till i höst. Det hade vi, SKR, inte med i vår prognos från april i år.

Vad betyder då detta för kommuner och regioner?

Vi kan nog räkna med något uppreviderade skatteunderlagsprognoser till följd av positiv sysselsättningsstatistik. Däremot kan räntekostnaderna och pensionskostnaderna 2024 bli ännu högre än vi räknat med till följd av den trögrörliga inflationen.

Med dessa små tecken i skyn önskar jag er alla en riktigt trevlig sommar.

Skribent

 • Annika Wallenskog
  Chefsekonom

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen