Allt större andel välfärd köps av privata utförare

Externa anordnare av välfärdstjänster har sakta men säkert ökat genom åren, oavsett partifärg i regeringen. I kommuner och regioner går det dock att se ett visst samband mellan det politiska styret och köp av välfärdstjänster. Framför allt inom vård och omsorg.

SKR:s årliga kartläggning av köp av välfärdstjänster visar att en stor del av välfärden, under 2022, utfördes av privata eller ideella utförare. De stod för nästan 15 procent av kostnaderna. Det innebär att kommuner och regioner köpte välfärdstjänster för 174 miljarder kronor förra året, vilket är en kostnadsökning med 5,6 procent jämfört med 2021. De privata anordnarna har ökat snabbt, medan de ideella har minskat. Det trots att flera förtroendevalda uttalat en önskan om fler idéburna utförare.

Stora skillnader i andel köpt välfärdsverksamhet

Skillnaderna mellan kommunerna och mellan regionerna är mycket stora. Exempelvis är köp av privata vårdgivare inom primärvården 69 procent i den region som har högst andel och 15 procent i den region som lägst andel.

Vi kan se att det finns ett samband med det politiska styret (diagrammet nedan visar regionernas köp av verksamhet och styren i regionerna). Inte huruvida regionen eller kommunen har privata anordnare eller ej, utan snarare är det andelen privat vård och omsorg som skiljer sig åt. Styrena växlar över tid, men i bilden nedan går det att se ett visst samband mellan antal mandatperioder med borgerligt styre och andelen köp av privata anordnare.

Diagram som visar samband mellan mandatperioder med borgerligt styre och andelen köp av privata anordnare.

Spelar det någon roll för omsorgstagaren?

Ett annat samband finns mellan kommunernas och regionerna läge och täthet. I de norrländska länen finns generellt sett en lägre andel köpt välfärd. Det kan bero på tradition, politisk inriktning eller svårighet få externa anordnare att etablera sig.

Ibland vet eller bryr sig nog inte omsorgstagaren eller deras anhöriga om huruvida verksamheten bedrivs i privat eller kommunal regi, trots att kommunen eller regionen informerat tydligt om det. Det viktigaste är att det fungerar som det ska.

I ett par kommuner utförs så mycket som 65 procent av omsorgen av privata anordnare och i vissa kommuner bedrivs mer än hälften av den pedagogiska verksamheten av privata anordnare. Som sagt, skillnaderna är stora. I rapporten kan du ta del av utvecklingen och jämföra siffror mellan kommuner, mellan regioner samt mellan olika verksamhetsområden.

Köp av verksamhet

Nästa vecka åker jag ner till SKR:s kongress i Helsingborg. Jag förväntar mig många bra samtal och diskussioner med förtroendevalda från hela landet. Återkommer med mina intryck här på bloggen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen