Viktigt att chefer får omfattande stöd i sitt arbete

Välfärdens medarbetare har gjort ett enastående arbete under pandemin, vilket också Coronakommissionen uppmärksammade i sitt andra delbetänkande. Cheferna har en nyckelroll i att hjälpa medarbetarna att hantera effekterna av pandemin i sitt arbete. För att kunna förebygga och fånga upp problem är det nödvändigt att även chefer får rätt stöd.

Vi går in i hösten och trots att det blir mörkare om kvällarna ser vi samtidigt en ljusning när det gäller coronapandemin. 80 procent av alla över 16 år har fått två vaccindoser och såväl antalet avlidna som antalet inläggningar inom slutenvården minskar. Även om trycket på verksamheterna har lättat återstår ett betydande arbete med att informera, uppmana och underlätta så att fler väljer att vaccinera sig. Här gör kommuner och regioner ett betydande arbete med att sprida information, visa på fördelarna med vaccination och på olika sätt underlätta för medarbetare att vaccinera sig.

Pandemin har inneburit nya och ökade arbetsmiljörisker för välfärdens medarbetare men också förändrade förutsättningar för kommunernas och regionernas arbetsmiljöarbete. Dessa effekter kommer att fortsätta påverka verksamheterna under lång tid. Kommuner och regioner samt SKR behöver därför fortsätta att prioritera arbetsmiljöarbetet. Det finns även viktiga lärdomar att dra av de arbetsmiljöinsatser som gjorts för att stärka välfärden under pandemin och vinster med att behålla de nya arbetssätten i det systematiska arbetsmiljöarbete.

Cheferna behöver också stöd

Vi vet att medarbetarnas arbetssituation påverkas av chefernas arbetssituation. Här har cheferna en nyckelroll, att förebygga och fånga upp. För att chefen ska kunna stötta medarbetaren, behöver chefen i sin tur få stöd uppifrån.

För två veckor sen anordnade SKR ett seminarium om just ledarskap under lång tids stress. Jag hoppas att ni var många som tittade på det och som tagit del av alla de verktyg och allt stödmaterial som finns samlade. Här finns vägledningar för återhämtning, hantering av samvetsstress och verktyg som är speciellt lämpade för arbetsplatsträffar, samtal i lunchrummet eller vid ett medarbetarsamtal.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid, chefer och HR, Uppdrag psykisk hälsa

Ett annat verktyg som ni säkert känner till men som likväl är relevant är såklart Chefoskopet, ett verktyg som ger stöd att arbeta systematiskt med att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Chefoskopet, Suntarbetsliv

Jag vill avsluta med att lyfta fram det arbete som gjorts i projektet ”Från teori till praktik i coronatider”. Projektet startades för ungefär 18 månader sen och sedan dess har 14 seminarier genomförts, kommuner och regioner har delat med sig av ett 40-tal lärande exempel från sina verksamheter och sammanlagt över 6000 deltagare.

Missa inte årets två sista seminarier om arbetsmiljö

Nu är det två seminarier kvar innan höstens seminarieserie avslutas. Två högst relevanta ämnen som jag hoppas att ni vill ta del av.

Att skapa tillit och hantera konflikter, 12 november

Nästa steg, 9 december

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen