Vässa jämställdhetsarbetet med fakta och friskfaktorer

Arbetsmarknaden i Sverige är inte jämställd. Kvinnor arbetar i högre grad deltid, har högre sjukfrånvaro, tar ut en betydligt större andel av föräldrapenningen och har även huvudansvaret för det obetalda hemarbetet. Det vill vi ändra på.

De strukturella skillnaderna som finns mellan könen hänger samman och innebär att kvinnor i hög grad spenderar mindre tid på arbetsmarknaden. Detta medför stora negativa konsekvenser för såväl individen, samhället som för jämställdheten i stort. Frånvaron leder bland annat till att kvinnor halkar efter i löneutvecklingen och får lägre inkomster och lägre pension.

SKR har tillsammans med alla arbetsgivare på svensk arbetsmarknad ett stort ansvar att identifiera och motverka ojämlikheter på arbetsmarknaden.

Jämställdhetsprogram släpps i november

SKR har sedan 2016 ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram och i november lanseras en ny version, En jämställd arbetsgivarpolitik i nio punkter 2022. De allra flesta kommuner och regioner arbetar strukturerat och målmedvetet med jämställdhet och många verksamheter har organiserat sitt interna jämställdhetsarbete utifrån SKR:s jämställdhetsprogram.

Syftet med det nya programmet är att med fakta och konkreta exempel ge stöd till arbetsgivare och förtroendevalda att vässa jämställdhetsarbetet på arbetsmarknaden och för samhället i stort. Målet är att kommuner och regioner ska kunna flytta fram positionerna och skapa jämställda arbetsplatser.

Fyra av fem medarbetare är kvinnor i välfärdssektorn

Att kvinnor i hög grad spenderar mindre tid på arbetsmarknaden spelar stor roll för kompetens-försörjningen i välfärden. Av de omkring 1,2 miljoner anställda som arbetar i kommuner och regioner är fyra av fem medarbetare kvinnor.

Ett exempel på en tydlig strukturell skillnad mellan kvinnor och män är att kvinnor fortfarande tar ut den stora majoriteten av all föräldraledighet och arbetar deltid i större utsträckning än män. Det omöjliggör ett jämställt arbetsliv. Ett ojämställt uttag av föräldraledighet och vård av barn leder till en omfattande rekrytering av vikarier i kvinnodominerade branscher, så som äldreomsorgen. Om en större andel av de anställda arbetar heltid behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras.

Friska och attraktiva arbetsplatser

Idag är kunskapen god om vad som skapar långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser. Forskare har funnit att organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro har mycket gemensamt och en del av dessa kännetecken kallas friskfaktorer. Exempel på friskfaktorer är delaktighet och inflytande, kompetensutveckling hela arbetslivet och systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen. När friskfaktorer fungerar väl i vardagen, mår medarbetare bra, utvecklas och orkar prestera. På så sätt kopplar friskfaktorerna ihop bra arbetsmiljö med att verksamheten når målen och blir en attraktiv arbetsplats.

Vägen framåt

Allt hänger samman - föräldraledighet, vård av barn, deltidsarbete och huvudansvar för det obetalda hemarbetet. Att kvinnor tar ansvar för merparten av det obetalda hemarbetet medför i sig en risk för högre sjukfrånvaro. SKR är övertygad om att delad föräldraledighet och heltidsarbete för kvinnor ger störst effekt på lön, inkomst och jämställdhet för välfärdens medarbetare. Håll utkik efter det nya jämställdhetsprogrammet som lanseras i november.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen