Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv

Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.

Chefer och medarbetare i kommuner och regioner har bekämpat viruset i flera veckor nu. Tyvärr tyder allt på att de kommer att få fortsätta göra det i flera veckor till. Varje dag och natt görs ett enastående arbete på sjukhus, på äldreboenden, i intensivvården och i hemtjänsten för att vårda sjuka och rädda liv.

Det är oerhört viktigt att medarbetarna kan ge smittade patienter och brukare den vård och omsorg de behöver. Medarbetarna ska vara trygga och ha tillgång till rätt utrustning. SKR tar inte fram några egna rekommendationer, utan arbetsgivarna i kommuner och regioner följer de nationella rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram angående vilken skyddsutrustning som ska användas i olika vård- och omsorgssituationer.

En balansgång mellan två viktiga grundvärden

Mitt i pandemin måste vi göra vårt yttersta för att skydda de anställda och de patienter och brukare som finns i vård och omsorg. För en socialchef i en kommun eller en enhetschef på ett äldreboende kan det ibland kännas som att balansera mellan två olika – och ibland svårkombinerbara – viktiga grundvärden. På den ena sidan finns arbetsmiljölagen, som innehåller regler för att förebygga att medarbetare drabbas av ohälsa eller olycksfall. På den andra sidan hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen, som anvisar hur vårdgivare ska förebygga och behandla sjukdomar och skador utifrån patientens rätt.

Det är en stor utmaning att vara den som ska balansera dessa båda perspektiv. Som både arbetsgivare och vårdgivare kan kommuner och regioner inte stå på den ena eller andra sidan. Som arbetsgivare agerar vi utifrån arbetsmiljölagen och som vårdgivare agerar vi utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Vi måste ta ansvar för både medarbetarnas säkerhet och patienters och brukares vård och omsorg. I bekämpningen av coronaviruset måste arbetsgivarna i kommuner och regioner klara båda dessa ansvar varje dag. Det innebär tuffa beslut och svåra etiska dilemman.

Nödvändigt med grundläggande samsyn om vad som gäller

Jag kan inte nog betona vikten av att följa myndigheternas rekommendationer när det gäller vilken skyddsutrustning som ska användas på arbetsplatserna. Utifrån dessa rekommendationer behöver centrala arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer fortsätta försöka hitta fram till en grundläggande samsyn om vad som gäller. Det är nödvändigt för att lokala arbetsgivare och fackliga skyddsombud ska kunna göra riskbedömningar som bidrar till en säker arbetsmiljö.

Otydliga och olika budskap om skyddsutrustning spär bara på medarbetarnas oro och ökar arbetsgivarnas administrativa arbetsuppgifter. Framför allt stjäl det tid och resurser från vad sjukhus, äldreboenden, intensivvården och hemtjänsten borde ägna all sin tid åt: Att utifrån expertmyndigheternas rekommendationer, och utifrån balansgången mellan arbetsmiljölagen och hälso- och sjukvårdslagen, säkra det lokala arbetsmiljöarbetet och vårda sjuka och rädda liv.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen