Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat

Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.

Det var en utmaning för regionerna att planera inför sommaren eftersom läget var så pass osäkert. Ovissheten om hur pandemin skulle utveckla sig gjorde att planering och besked om semestrar drog ut på tiden. Den kalkyl som behövde lösas var att både se till att personalen får semester och att patienterna får den vård de behöver. Det går inte att stänga ner sjukvården, den måste fungera även under sommaren. Kalkylen med en fungerande vård och återhämtning för medarbetarna måste helt enkelt gå ihop.

Fyra veckors sammanhängande sommarsemester för nästan alla i vården

Efter att ha pratat med alla regioner kan jag konstatera att sommaren inte blev lika intensiv som befarat, och att både verksamheternas möjligheter att ge god vård och medarbetarnas möjligheter till vila och återhämtning på flera håll fungerade bättre än förväntat. Flera regioner har till och med kunnat ge personalen mer semester än planerat när man har sett att trycket på covidvården har lättat.

De allra flesta medarbetarna i vården har haft fyra veckors sammanhängande semester under sommaren. I de hårdast belastade verksamheterna, exempelvis vissa intensivvårdsavdelningar, har medarbetarna haft tre veckor i sommar och en fjärde semestervecka planeras till september. I nuläget ser det ut som att de medarbetare som har planerad semester i september också ska kunna vara lediga.

De senaste dagarna har det spridits en bild av att medarbetare i vården säger upp sig. Vi kan vid en första uppföljning inte se fler uppsägningar än normalt, men det kan givetvis variera mellan olika arbetsplatser och det kan finnas olika orsaker. Vi kommer fortsätta att följa utvecklingen tillsammans med arbetsgivare och fackförbund.

Lokal samverkan viktigt för hållbar arbetstidsförläggning och säkrad bemanning

Coronapandemin är inte över. Regionerna behöver ha en fortsatt hög beredskap och det är viktigt att allmänheten fortsätter att efterleva restriktionerna så att smittspridningen inte ökar igen. Belastningen på vården behöver fortsätta minska under hösten.

Med en fortsatt hög beredskap för ökad smittspridning och när en stor mängd uppskjuten vård nu ska hanteras innebär det såklart att de kommande månaderna blir tuffa för chefer och medarbetare. Det är viktigt att det finns beredskap och verktyg för att förebygga ohälsa och sjukdom. Många arbetsgivare har därför ökat tillgången till företagshälsovård, samtalsstöd och konkreta arbetsmiljöverktyg.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

För att säkra bemanningen i vården, på både kort och lång sikt, krävs en hållbar arbetstidsförläggning där medarbetare får möjlighet till vila och återhämtning. Det är nödvändigt för att vården under hösten ska kunna fortsätta bekämpa coronaviruset, hantera uppskjuten vård och rädda liv.

Arbetsgivare och fack behöver samverka för att hitta konstruktiva lösningar och möta den här utmaningen tillsammans. Där det har fungerat allra bäst under den tuffa våren är där arbetsgivare, fack och medarbetare har haft en nära dialog.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen