Samverkan mellan arbetsgivare och fack nyckel för att möta krislägen

Hundratusentals människor är på flykt från kriget i Ukraina. Situationen innebär att arbetsgivarna i svenska kommuner och regioner kommer att behöva förstärka resurser och bemanning på olika sätt. Medarbetare och chefer inom skolan, förskolan, socialtjänsten, hälso- och sjukvård kommer alla att beröras på olika sätt.

I fredags träffade vi företrädare för de fackliga organisationerna med anledning av den otroligt svåra och allvarliga situationen i Ukraina. Syftet med mötet var att dela information, lyssna på varandra samt fånga upp frågor av betydelse för parterna.

SKR:s information med anledning av kriget i Ukraina

En genomgång från de olika parterna visar på bredden i frågorna. Från hur vi kan kanalisera ett stort engagemang hos medarbetare till handfasta frågor om skolgång, vaccinationer, hälsokontroller eller risk för trafficking. Samtidigt lever fortfarande konsekvenserna av pandemin kvar där många medarbetare inte hunnit återhämta sig. Facken vittnade också om att de möter både en stor oro hos många om vad som kommer att hända i spåren av kriget, men också om ett enormt engagemang och en vilja att bidra.

Viktigt att dra lärdomar av tidigare kriser

Det blev väldigt tydligt att vi också kan och måste dra lärdomar av tidigare kriser. Inte minst finns värdefulla erfarenheter från det stora flyktingmottagandet 2015 men också från pandemin. En av framgångsfaktorerna som borgar för ett väl fungerande krisarbete att bygga vidare på handlar om samverkan i ordets alla bemärkelser.

Samverkan mellan myndigheter, mellan myndigheter och kommuner/regioner, inom kommunen eller regionen och samverkan med civilsamhället. Och för oss som parter tänker vi främst på samverkan mellan fackliga organisationer och arbetsgivare på olika nivåer. Från pandemin vet vi att i de verksamheter där samverkan mellan fack och arbetsgivare fungerar väl i normala fall – där har också samverkan fungerat bättre under pandemin.

Nödvändigt med konstruktiv dialog

Ett sätt att samverka i praktiken handlar om att involvera de fackliga organisationerna på den lokala nivån – informera, föra dialog och ta vara på det stora engagemang och intresse som finns. Att hellre ta dialog en gång för mycket än en gång för lite, att lyssna och involvera även när man som arbetsgivare inte har hela bilden och alla fakta på bordet.

Vi är och kommer att vara i en svårbedömd situation där förutsättningarna snabbt förändras. Om man då har byggt upp en kultur med snabba, enkla kontaktvägar och en känsla av tillit så är väldigt mycket vunnet.

Vi konstaterade att det finns många frågor där vi som parter behöver ha en konstruktiv dialog. Vi kommer att fortsätta ha den på central nivå och vill uppmuntra alla ute i verksamheterna att göra detsamma.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen