Säkerhetsdialogen skapar trygga och säkra arbetsplatser

Nu lanserar Suntarbetsliv säkerhetsdialogen som är ett nytt stöd för dig som är chef i arbetet med att förebygga hot och våld på jobbet. Gör en första kartläggning redan idag, exempelvis på er arbetsplats eller i er samverkansgrupp eller skyddskommitté.

Jämför man olika sektorer på arbetsmarknaden, är risken att utsättas för hot och våld högre för medarbetare inom så kallade kontaktyrken inom kommuner och regioner än på arbetsmarknaden i genomsnitt. Dessutom är fler kvinnor än män utsatta för hot och våld.

Ett långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete är den viktigaste insatsen för att undvika hot och våld på arbetsplatsen. Det innebär förebyggande arbete, bedömningar av risker och utbildning av riskutsatt personal, men också att upprätta tydliga rutiner att följa när en risksituation uppstår, samt att man tar hand om den drabbade efteråt. Arbetet måste vara långsiktigt och inte bara aktualiseras när en händelse inträffat.

Viktigt att lära av tidigare incidenter och dela på ansvaret

Kommuner och regioner ansvarar för att skapa förutsättningar för ett systematiskt arbete mot hot och våld. Samtidigt är det här inte enbart en arbetsgivarfråga. Det handlar också om att skapa ett förhållningssätt där samtliga anställda följer uppgjorda säkerhetsrutiner, rapporterar och därmed synliggör hot och våldshändelser. På så sätt kan man lära av tidigare incidenter. Det är viktigt att chefer, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inser att de är förebilder och speciellt betydelsefulla för att forma säkerhetskulturen på arbetsplatsen.

Forskning visar att ett främjande och förebyggande arbete inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är det bästa man kan göra för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Säkerhetsdialogen ger stöd i det arbetet. Stödet består bland annat av filmer, mallar, checklistor och gruppaktiviteter. Allt inriktat på att förebygga hot och våld på jobbet. Så ta möjligheten redan idag att introducera verktyget för kollegorna på din arbetsplats.

Säkerhetsdialogen, Suntarbetsliv

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen