Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning

I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.

Den nuvarande anger riktning för regeringens arbetsmiljöarbetet till och med år 2020. I den prioriteras i huvudsak tre områden; nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö.

Även om regeringen i huvudsak håller fast vid de tidigare inriktningarna, signalerar ministern att ambitionsnivån nu kommer att höjas. Bland annat flaggade hon för ett breddat perspektiv kring Arbetsrelaterad dödlighet. På regeringens webbplats kan du läsa mer om deras arbete med förnyad arbetsmiljöstrategi.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet, Regeringskansliet

Omfattande arbete för att kunna arbeta på distans

Ett möte om arbetsmiljö kommer i dessa tider oundvikligen in på pandemin. Så även detta. Ministern hade på förhand flaggat om att hon önskade resonera om distansarbete. Alla indikationer kring smittspridningen pekar nu åt fel håll. Det är viktigt att alla gör allt för att så många som möjligt kan arbeta hemifrån och att de som måste vara på arbetet har möjlighet att vistas där och att ta sig dit på ett säkert sätt.

SKR kan konstatera att det i år har blivit tydligt för alla och envar hur samhällsbärande välfärdens medarbetare är och hur stor andel av dem som måste vara på sina arbetsplatser för att samhället ska fungera i en kris. Kommuner och regioner har också på kort tid genomfört ett omfattande omställningsarbete för att så många som möjligt ska kunna arbeta hemifrån. Vi har kommit långt men det finns hinder som regeringen kan undanröja för att fler i kommuner och regioner ska kunna arbeta på distans.

I månadsskiftet publicerade SKR en debattartikel som pekade på behovet av att staten tar ansvar för infrastruktur för både e-legitimering och e-underskrifter. Det är en grundläggande förutsättning för att bland annat socialtjänsten bättre ska kunna nyttja digitaliseringen och kunna släppa analoga inslag i arbetet som även minskar möjligheterna till distansarbete. Ett eID kopplat till yrkesrollen skulle möjliggöra för medarbetarna att komma åt viktig information hos myndigheter men också att digitalt kunna delta i möten digitalt med samverkansparter som arbetsförmedlingen. Detta var ett av flera exempel på insatser som SKR lyfte fram på mötet med ministern.

Debattartikel: Pandemin visar att välfärden behöver en digital satsning

Stöd, tips och verktyg

Ökat distansarbete ställer även särskilda krav på ledning, arbetsmiljön och gränsdragning mellan arbete och privatliv. Under pandemin har många av välfärdens chefer behövt ställa om till att leda på distans. Det innebär nya utmaningar i ledarskapet. Suntarbetsliv har samlat fakta, goda exempel och stöd för verksamheter om hur arbete på distans kan underlättas.

Jobba hemifrån, Suntarbetsliv

Ytterligare information, exempel på verktyg och råd för chefer och HR finner du på Uppdrag psykisk hälsas stödlista för arbetsmiljöarbetet under pandemin.

Chefer och HR, Uppdrag psykisk hälsa

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen