Regeringen måste se till att fler får tillgång till omställningsstudiestödet

23 000 hoppfulla personer sökte det nya omställningsstudiestödet i våras. Tyvärr har bara drygt 3 000 av dem fått besked och endast 850 har blivit beviljade stödet. Ansvarig myndighet, CSN, har inte hunnit mer. Det är inte hållbart. Med tanke på att alla sektorer på arbetsmarknaden skriker efter rätt kompetens måste regeringen åtgärda situationen snarast så att fler kan ta del av omställningsstudiestödet.

Tusentals personer vill ställa om och studera för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Då måste de kunna lita på att åtminstone få sina ansökningar behandlade inom rimlig tid. Det finns en uppenbar risk att många ledsnar på att beskedet drar ut på tiden och därför låter bli att söka utbildningen. Det har Sverige inte råd med. De som aktivt vill utbilda eller vidareutbilda sig för att bättre matcha den kompetens som arbetsgivare eftersöker måste tas tillvara på ett bättre sätt.

En reform som siktar mot att utbilda och vidareutbilda personer så att de får den kompetens som välfärden och arbetsmarknaden i stort efterfrågar måste prioriteras högre av staten. Det är i och för sig glädjande att sjuksköterskeprogrammet hittills är det mest populära utbildningsprogrammet med 220 beviljade ansökningar, men antalet skulle kunnat vara ännu högre om fler ansökningar hanterats tidigare.

CSN meddelar dessutom att man både i år, och nästa år, kommer att behöva betala tillbaka stora delar av anslagen till stödet, då man helt enkelt inte hinner med att hantera alla ansökningar. Den kraftfulla reform parterna på svensk arbetsmarknad förhandlat fram riskerar att uppfattas som ett misslyckande om regeringen inte agerar och snabbar på behandlingen av ansökningarna.

Studera med 80 procent av lönen

Syftet med omställningsstudiestödet är att genom utbildning stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden och göra det lättare att ställa om i arbetslivet. Medarbetare i kommuner och regioner som studerar med omställningsstudiestöd kan dessutom få kompletterande studiestöd från Omställningsfonden, utöver stödet från CSN. Den som är mitt i arbetslivet kan bredda eller utveckla sin kompetens, bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, och samtidigt behålla upp till 80 procent av lönen under studietiden.

Det handlar alltså om en kraftfull reform som är en viktig del i att lösa den kompetensbrist som hela arbetsmarknaden känner av, och som bara kommer att bli ännu svårare att möta. Antalet äldre i befolkningen, med större behov av välfärd, ökar i mycket snabbare takt än gruppen personer i arbetsför ålder de kommande tio åren. I tre av fem kommuner minskar till och med arbetskraften samtidigt som behoven av välfärd ökar.

Ge CSN resurser att hantera ansökningarna snabbare

När många andra branscher samtidigt har brist på arbetskraft är det inte möjligt att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler. Det krävs kompletterande åtgärder, och omställningsstudiestödet är en viktig pusselbit. Det bidrar till att öka det livslånga lärandet, möjliggöra för vidareutbildning och omskolning samt bidra till kompetensförsörjningen i såväl välfärden som på arbetsmarknaden i stort.

De tusentals personer som vill utbilda och vidareutbilda sig för att bättre matcha den kompetens som efterfrågas måste få den möjligheten. Att närmare 90 procent av dem som hittills sökt inte ens fått ett besked håller inte. Regeringen måste se till att CSN har resurser att hantera ansökningarna snabbare så att fler kan få tillgång till omställningsstudiestödet.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen