Regeringen borde prioritera omställningsstudiestödet

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson är med rätta oroad över den ökande arbetslösheten i Sverige. Bristen på rätt kompetens drabbar hela arbetsmarknaden just nu. Tyvärr gör regeringen inte tillräckligt för att lösa problemet.

Ministern menar att ”blir man av med jobbet ska man vara redo att flytta eller utbilda sig. Vissa delar av landet skriker efter personal samtidigt som arbetslösheten ökar. Det går inte ihop.” Han har helt rätt. Därför borde regeringen prioritera omställningsstudiestödet och se till att alla de som är redo att ställa om kan skaffa sig den kompetens som arbetsmarknaden kräver.

Arbetsmarknadens parter landade i oktober 2022 en stor reform i omställningsstudiestödet, där syftet är att genom kompetenshöjande insatser främja livslångt lärande och stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. En färsk rapport från SKR visar att 7 av 10 mellan 36-65 år och 4 av 5 mellan 36-44 år funderar på att byta yrke. Bland dem finns många som vill och, med rätt förutsättningar, skulle kunna ställa om till ett jobb i välfärden.

CSN:s hantering av ansökningar för omställningsstudiestödet fungerar inte

Tyvärr fungerar inte hanteringen av omställningsstudiestödet av ansvarig myndighet Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Omkring 40 000 hoppfulla personer sökte det nya omställningsstudiestödet mellan oktober 2022 och augusti 2023. Tyvärr fick bara 3 000 av dem sina ansökningar godkända av CSN. Det är inte hållbart. En reform som siktar mot att utbilda och vidareutbilda personer så att de får den kompetens som välfärden och arbetsmarknaden i stort efterfrågar måste prioriteras högre av staten.

Tusentals personer vill ställa om och skaffa sig rätt kompetens för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Då måste de kunna lita på att åtminstone få sina ansökningar behandlade inom rimlig tid. Det finns en uppenbar risk att många ledsnar på att besked drar ut på tiden och helt enkelt struntar i söka utbildningen. Det har Sverige inte råd med.

CSN och Utbildningsdepartementet har nu aviserat förändringar i hantering och handläggning av ansökningarna. Det återstår att se när de är på plats, förhoppningsvis under våren. Samtidigt är det förvånande att varken regeringen eller CSN kunde förutse att hanteringen av ansökningarna skulle bli en onödig flaskhals. Minst 18 månader har gått förlorade.

Regeringen är en bromskloss medan parterna på arbetsmarknaden levererar

Omställningsstudiestödet är en viktig pusselbit i svensk arbetsmarknadspolitik. Det bidrar till att öka det livslånga lärandet, möjliggör för vidareutbildning och omskolning samt bidrar till kompetensförsörjningen i såväl välfärden som på arbetsmarknaden i stort. Då måste regeringen kliva fram och ta ansvar för den allvarliga situationen.

Utifrån arbetsmarknads- och integrationsministerns uttalade oro för kompetensbristen måste omställningsstudiestödet, en jättereform som ligger helt rätt i tiden och möter de behov som arbetsmarknaden har, hanteras på ett mycket bättre sätt av staten och den ansvariga myndigheten.

Behoven att ställa om kommer bara att öka med den gröna omställningen. Personer kommer att behöva ställa om inom yrken och mellan sektorer och branscher, och även utifrån geografiska aspekter genom att flytta dit jobben finns. Stödet är efterfrågat från både individer och arbetsgivare och därför behöver det utökas så att fler än det föreslagna antalet ska ha möjlighet att ta del av stödet. Regeringen är just nu en bromskloss medan parterna på arbetsmarknaden levererar.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen