Rätt satsningar ökar kvinnors närvaro på arbetsmarknaden

Kvinnors frånvaro från arbete får allvarliga konsekvenser. Både för kompetensförsörjningen och för individens möjlighet till självförsörjande och oberoende. Därför behöver heltidsarbete bli norm i hela välfärdssektorn.

Tre av fyra medarbetare i välfärden är kvinnor. Det har blivit bättre balans mellan könen, men kommunsektorn är fortfarande en kvinnodominerad bransch. Kvinnor är i högre grad frånvarande från arbetsmarknaden främst på grund av deltidsarbete, föräldraledighet och sjukfrånvaro.

Med rätt insatser och satsningar finns många möjligheter att öka kvinnors arbetskraftsdeltagande. Vi behöver införa heltidsarbete som norm i hela välfärdssektorn - som det är i manligt dominerade sektorer. För att även kvinnor ska kunna och orka arbeta heltid – behöver kvinnor och män dela på föräldraledighet, vab och på det obetalda hemarbetet.

Heltidsarbete ska vara norm

Glädjande nog ser vi att andelen heltidsanställda och heltidsarbetande ökar i 9 av 10 kommuner. Det är resultatet av många års systematiskt och aktivt arbete. SKR har tillsammans med Kommunal tagit ansvar för situationen och driver den partsgemensamma satsningen Heltidsresan, som har pågått sedan 2016.

Heltidsresan www.heltid.nu

För att heltidsarbete ska bli norm måste vi modernisera både arbetssätt och organisationer. En viktig del är att chefer får rätt förutsättningar och tid (dvs ett rimligt antal medarbetare) för att kunna och hinna föra dialog med medarbetarna om vad införande av en heltidsorganisation innebär. Dessutom är kompetensbristen en av de största arbetsmiljöutmaningarna.

En stabil grundbemanning där medarbetarna är tillsvidareanställda, arbetar heltid och går på ordinarie schema leder till en bättre arbetsmiljö för arbetstagana och en bättre kvalitet i verksamheten. Arbetet med friskfaktorer är här en viktig del.

Politisk uppbackning en avgörande faktor

Vi ser även att det är helt avgörande med politisk uppbackning för att införa heltidsorganisationer. Att alla politiska beslut främjar heltidsarbete. Kommuner behöver sluta att konkurrera med deltidserbjudanden och möjligheten att önska sysselsättningsgrad.

Den 20 september arrangerar vi en konferens för politiker i kommuner och regioner. Ta chansen att anmäla dig eller sprida till förtroendevalda du tror kan vara intresserade.

SKR:s och Kommunals heltidskonferens för politiker

Välfärdens partsråd diskuterar strategiska frågor med regeringen

Parterna i den kommunala sektorn har gjort mycket tillsammans under de senaste två åren, men vi behöver göra ännu mer om vi ska klara kompetensutmaningen. Nyligen höjde vi ambitionerna och skapade Välfärdens partsråd som tillsammans ska hantera strategiskt viktiga arbetsmarknadsfrågor för välfärden.

I fredags träffade Välfärdens partsråd äldreminister Anna Tenje och jämställdhetsminister Paulina Brandberg och deras statssekreterare för att starta diskussionen om en långsiktig strategi för att trygga välfärden framåt. Rundabordssamtalet skedde på initiativ av Kansliet för hållbart arbete som bland annat har i uppdrag att arbeta för en långsiktigt ökad sysselsättningsgrad. Mötet var ett skräddarsytt tillfälle för Välfärdens partsråd att lyfta vikten av heltidsarbete som norm i välfärden men också parternas satsning på friskfaktorer. En annan viktig del i att möta välfärdens kompetensutmaning.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen