Ohållbart med motsatta rekommendationer från myndigheter

När myndigheter utfärdar olika och motsatta rekommendationer blir det omöjligt för arbetsgivare veta vad som egentligen gäller. I dagsläget är det oklart om det är riskfyllt eller inte för vaccinerade gravida att arbeta under pandemin. Arbetsgivarna i kommuner och regioner måste få tydliga och samstämmiga råd för hur detta ska hanteras. Framför allt behöver den gravida medarbetaren känna sig trygg i vad som gäller.

SKR får många frågor från kommuner och regioner om vad som gäller för gravida. Ska arbetsgivare hantera en gravid medarbetare på något särskilt sätt? Vilken hänsyn bör arbetsgivaren ta gällande arbetsmiljö och covid-19? SKR har tagit fram ett antal frågor och svar kring vad som gäller för att hjälpa arbetsgivare i kommuner och regioner.

Frågor och svar om gravida och arbetsgivares ansvar

Tyvärr är det inte alltid så lätt att vara tydlig kring vad som gäller. Under hela pandemin har SKR hänvisat till rådande lagstiftning och myndigheternas rekommendationer i kommunikationen med kommuner och regioner. I ett krisläge är det självklart mycket viktigt att råd och rekommendationer är tydliga och framför allt samstämmiga. Annars blir råden otydliga, allt annat än samstämmiga och svåra att förstå för de arbetsgivare i kommuner och regioner som ska efterleva dem.

Omöjligt för gravida medarbetare och för chefer att förstå vad som gäller

Senast i raden av divergerande myndighetsbudskap är just vad som gäller för gravida. Folkhälsomyndigheten menar att vaccinet gör att det inte längre finns några risker för kvinnan eller barnet att utsättas för smitta. Arbetsmiljöverket anser däremot att riskerna ska bedömas på samma sätt, även om kvinnan är vaccinerad.

Jag tycker att det är ohållbart att myndigheter kommer med motsatta rekommendationer kring vad det är som faktiskt gäller. Det bidrar bara till att skapa en onödig oro för både medarbetare och chefer. Jag vill också framhålla att SKR inte har någon åsikt om vilken rekommendation myndigheterna landar i - poängen är att den är samstämmig.

Gravida medarbetare förtjänar att veta hur deras arbetsmässiga situation ska hanteras under pandemin. Utan tydliga och samstämmiga råd från myndigheterna blir det svårt, för att inte säga omöjligt, för arbetsgivare att förklara för vaccinerade gravida medarbetare under vilka omständigheter de kan eller inte kan arbeta.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen