Ny webbplats lyfter språket i arbetslivet

Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. Vård- och omsorgscollege lanserar nu ett konkret verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare. Webbplatsen Språket på jobbet innehåller fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språk i arbetslivet.

Coronakommissionen föreslår i delbetänkandet ”Äldreomsorgen under pandemin” att ”kommunerna måste genomföra språkutbildningsinsatser för omsorgspersonal som saknar tillfredsställande språkkunskaper”. Jag är övertygad om att det finns behov av formell språkutbildning på många håll. Men att tro att existerande språkbrister i arbetslivet enbart kan utbildas bort är en förenkling.

Att välfärdens personal har tillräcklig kompetens i svenska språket för att rekryteras, utföra sina arbetsuppgifter och utvecklas på jobbet är av yttersta vikt. Men hur ser vägen ut till adekvat språkkompetens och vem ansvarar? Svaret är att vägarna kan se olika ut och vi är många som ansvarar tillsammans – arbetstagare, stat, kommun, utbildningsanordnare och arbetsgivare.

Gemensamt ansvar att stötta språket i arbetslivet

Det gemensamma ansvaret kräver att vi alla höjer blicken och försöker förstå hur våra olika pusselbitar kan passa ihop på bästa sätt. Från staten behövs strukturer och medel som främjar kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Det kan till exempel handla om att vuxenutbildningen, inklusive sfi, behöver långsiktiga och förutsägbara förutsättningar. Dessutom behöver det finnas möjligheter för personer i arbetslivet att ta del av språkutbildning, även för dem med avslutad sfi-utbildning. En sådan språkundervisning måste gå att kombinera med yrkesarbete och finnas tillgänglig på lång sikt, eftersom behov av formell språkundervisning kan uppstå i olika skeden av yrkeslivet.

För arbetsgivarnas del kan ansvaret till exempel handla om att samverka med utbildningsanordnare för att få till ändamålsenliga utbildningsinsatser som fyller verksamhetens och individens behov och, inte minst, satsa på språkutvecklande arbetsplatser.

Därför är jag glad att vi imorgon den 27 januari kan presentera en helt ny webbplats riktad till arbetsgivare och arbetstagare – Språket på jobbet. Äntligen finns det en plats att besöka för att ta del av verktyg, forskning, lärdomar och lärande exempel som kan bidra till att lyfta språket på jobbet, oavsett bransch och verksamhet.

Språket på jobbet lanseras 27 januari kl 11.00

Det är föreningen Vård- och omsorgscollege som tagit fram webbplatsen, tillsammans med SKR och övriga parter som ingår i Vård- och omsorgscollege. Missa inte seminariet där webbplatsen lanseras och frågan om språk i arbetslivet diskuteras ur olika synvinklar. Seminariet går att titta på två veckor efter avslutad sändning.

Språket på jobbet - lansering av en ny webbplats

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen