Ny statistik och fakta om välfärdens medarbetare

Fler yngre anställda i kommuner och regioner. Fyra av fem är tillsvidareanställda. Fler arbetar heltid och ökningen är som störst inom vård och omsorg. Rapporten Personalen i välfärden 2021 innehåller mängder av fakta om undersköterskor, lärare, sjuksköterskor, ingenjörer och alla andra yrkesgrupper verksamma i kommuner och regioner.

I SKR:s rapport Personalen i välfärden 2021 går det, bland annat, att se hur många som är anställda i kommuner och regioner, hur många som har tillsvidareanställning och hur löneläge, personalrörlighet, heltidsarbete och sjukfrånvaro ser ut för olika yrkesgrupper. Statistiken samlas in i november varje år och presenteras någon gång under efterföljande vår. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av de anställda i kommuner och regioner och visa på långsiktiga trender.

Fler yngre anställda och fler nyrekryteringar än avgångar

En trend som varit på gång under de senaste åren är att allt fler yngre väljer att arbeta i kommuner och regioner. Medelåldern för anställda har sjunkit med 1,2 år i kommuner och 1,9 år i regioner sedan 2010 och var 45,1 år i kommuner och 44,6 år i regioner 2021. Detta beror på att antalet anställda i lägre åldrar har ökat, även om det fortfarande finns ett stort antal i de högre åldrarna.

Personalrörligheten i kommuner och regioner är något som ibland diskuteras friskt i media. Statistiken visar att den är relativt stabil över tid. Fler har anställts jämfört med hur många som lämnar. Det gäller såväl 2021 som aggregerat tillbaka till 2011. Andelen tillsvidareanställda som lämnat kommuner respektive regioner låg runt 7,5 procent respektive 8,5 procent 2021. Andelen nyrekryteringar var under samma period fler i både kommuner och i regioner: 2021 var andelen nyrekryteringar 8,7 procent i kommunsektorn och 9,4 procent i regionsektorn. Kommunerna har sedan 2011 rekryterat 78 000 fler än vad som lämnat och regionerna har rekryterat 38 000 fler.

Fler heltidsarbetande och 4 av 5 tillsvidareanställda

Andelen tillsvidareanställda har varit stabil över tid. 2021 var andelen tillsvidareanställda månadsavlönade i kommuner 80 procent av samtliga anställda, 84 procent av den arbetade tiden. I regioner var motsvarande andel 85 procent, 89 procent av den arbetade tiden. De medarbetare som har en tidsbegränsad anställning eller är timavlönade återfinns i stor utsträckning i åldersgrupperna 16-25 och +67 år. I kommunerna är tidsbegränsade anställningar (månadsavlönade) vanligast inom skolan, vilket delvis kan bero på att obehöriga lärare inte kan tillsvidareanställas.

Andel anställda per löne- och anställningsform för olika åldersgrupper

Andel anställda per löne- och anställningsform för olika åldersgrupper

Sektor

Åldersgrupp

Månadsavlönade tillsvidare

Månadsavlönade tidsbegränsade

Timavlönade

Totalt

Kommun

16-25

29%

22%

49%

100%


26-66

86%

7%

7%

100%


67+

19%

14%

67%

100%

Region

16-25

48%

18%

33%

100%


26-66

90%

5%

5%

100%


67+

15%

9%

76%

100%

Källa: Personalen i välfärden 2021

Det är också glädjande att trenden med fler heltidsarbetande fortsätter att peka uppåt. Att fler arbetar heltid bidrar till välfärdens kompetensförsörjning men också till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Andelen som är anställda på heltid är större i regionerna, 90 procent 2021, än i kommunerna, 84 procent 2021. 2021 har kommunerna för första gången en högra andel heltidsarbetande än regionerna, 72 jämfört med 71 procent. Den största ökningen finns bland anställda inom vård och omsorg i kommuner. Där har andelen heltidsarbetande ökat med 5,7 procentenheter sedan 2019, jämfört med 1,2 procentenheter i de andra verksamheterna.

Det här var några exempel av den fakta som finns i rapporten Personalen i välfärden 2021. Det finns massor av annan minst lika intressant statistik att ta del av. Läs gärna rapporten och använd dess fakta när du vill berätta om personalen i välfärden.

Läs rapporten

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen