Nödvändigt att lösa bemanningen – både på kort och lång sikt

Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.

Situationen med antal smittade och antal med akuta behov av intensivvård ser väldigt olika runt om i landet. Stockholm har än så länge klart flest patienter som har insjuknat i covid-19.

Krislägesavtalet kan aktiveras vid exceptionella situationer

Den 3 april valde SKR att hörsamma Region Stockholms begäran om att aktivera krislägesavtalet för intensivvårdsverksamheterna i regionen. Krislägesavtalet ger såväl arbetsgivare som medarbetare ökad flexibilitet. Enligt avtalet går det att ta ut mer arbetstid under en period och arbetsskyldigheten är vidare, samtidigt som ersättningsnivåerna är högre för de anställda. Krislägesavtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade kommuner eller regioner, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs.

Krislägesavtalet är anpassat för exceptionella situationer. Jag vill därför understryka att krislägesavtalet inte är en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet. Medarbetarnas vila och återhämtning måste tryggas så att de orkar arbeta långsiktigt. Arbetsgivarna måste därför parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen. Och innan ett krislägesavtal kan aktiveras för att klara kompetensförsörjningen i en verksamhet, så måste alla andra möjligheter ha använts och prövats.

Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset

SKR har tagit fram fem steg som alla kommuner och regioner kan använda för att säkra bemanningen på både kort och lång sikt. Oavsett vilket tryck vården och omsorgen i er region eller kommun upplever just nu så är dessa steg viktiga att arbeta med löpande under bekämpningen av coronaviruset.

Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset

Det viktigaste nu är att arbeta uthålligt och tillsammans

Enligt Folkhälsomyndigheten riskerar trycket på vården att vara stort i månader framåt. Utmaningen för kommuner och regioner är nu att klara av att hålla två perspektiv igång samtidigt. De smittade och sjuka behöver såklart akut vård och omsorg här och nu. Men det är minst lika viktigt att planera personalförsörjningen så långsiktigt och uthålligt som det bara är möjligt. Det ska vi göra tillsammans med de fackliga organisationerna. SKR möter varje vecka de centrala fackliga organisationerna och utifrån den dialogen hyser jag goda förhoppningar om att vi kan ta ett stort ansvar och arbeta konstruktivt tillsammans även lokalt.

Vi vet att det är ett tufft läge på flera håll. Medarbetarna gör ett fantastiskt arbete under i många fall svåra förhållanden. Genom att arbeta tillsammans mellan olika aktörer kommer vi att klara den här krisen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen