Minska trycket på vården så att personalen får återhämtning

Läget i vården är extremt ansträngt i hela landet. Åtta regioner har krislägesavtalet aktiverat och i veckan begärde Region Uppsala nationellt stöd från andra regioner för att undvika att gå upp i katastrofläge. Ska vårdpersonalen orka jobba och hålla sig friska behöver de ha semester och återhämtning. Det är alla helt överens om. Då måste vi alla också ta ansvar för att smittspridningen och trycket på vårdpersonalen minskar.

Pandemin har vänt upp och ned på tillvaron för oss alla. De som drabbats hårdast är såklart de tusentals patienter som kämpar för sina liv på intensivvårdsavdelningar runt om i landet, och deras anhöriga som under flera veckor tvingas leva i ovisshet och inte vet om deras nära och kära någonsin kommer tillbaka hem.

Medarbetare och chefer inom sjukvården har också drabbats hårt, framför allt de som arbetar inom intensivvården. Många har jobbat 12-timmarspass i veckor och månader, och totalt ökade antalet övertidstimmar med omkring 500 000 timmar under 2020 jämfört med året innan. Och den vårdpersonal som finns idag är den som finns att använda. Även om antalet som söker sig till vårdutbildningar ökar och även om alla regioner erbjuder alla medarbetare som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor lön under utbildningstiden så hjälper det inte just nu.

Regionerna har aldrig stått inför ett så pass allvarligt läge

Just nu har åtta regioner krislägesavtalet aktiverat, vilket sker först när arbetsgivaren uttömt alla möjligheter för att säkra bemanningen, exempelvis genom att ta in extrapersonal eller anlita bemanningsföretag. Krislägesavtalet gör att det går att ta ut mer arbetstid och i gengäld höjs ersättningarna till medarbetarna till 220 procent av lönen per timme. Men för de som jobbat under extremt tuffa förutsättningar i över ett år kan en mer än fördubblad ersättning kännas som en klen tröst.

Det finns en oro för att personalen inte får den återhämtning och det stöd som krävs för att fortsätta orka vårda sjuka och rädda liv. Det är en fullt berättigad oro som delas av arbetsgivarna i regionerna. Kommuner och regioner har under pandemin agerat snabbt och kraftfullt för att på olika sätt stötta medarbetare och chefer i den här utsatta situationen. Arbetsgivarna har exempelvis utökat tillgången till företagshälsovården, till krisstöd och samtalsstöd, och utformat stödlistor kring psykisk hälsa i kristid. SKR har tillsammans med fackliga organisationer också tagit fram verktyg för att hantera arbetsmiljöarbetet i coronatider.

Corona - så kan företagshälsan hjälpa till, Suntarbetsliv

Krisstöd för medarbetare, Region Stockholm

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid, Uppdrag Psykisk Hälsa

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

Regionerna har aldrig stått inför ett så här allvarligt läge. Det gör sommarplaneringen, som kan vara svår i vissa verksamheter under en vanlig sommar, väldigt svår. Regionerna gör trots detta allt de kan för att försöka möjliggöra fyra veckors sammanhängande semester för personalen. De har också ambitionen att meddela semester tidigare än vad man gjorde förra året. Det finns dock många osäkerhetsmoment som kan påverka semesterplaneringen såsom pandemins utveckling, hur massvaccinationerna fortlöper och eventuell sjukfrånvaro hos personalen.

Balansgång mellan medarbetarnas återhämtning och att ge patienterna den vård som krävs

Samtidigt måste naturligtvis de patienter som behöver akut och livsviktig vård, oavsett om den är orsakad av corona eller annat, få den vård som krävs. Och det är den här balansgången som regionerna måste hantera - att ge medarbetarna möjlighet till återhämtning och samtidigt ge den akuta vård som krävs för att rädda liv. I vissa fall innebär det att ta hjälp av angränsande regioner och flytta patienter. I vissa fall behöver krislägesavtalet aktiveras så att mer arbetstid kan tas ut och ersättningarna till medarbetarna mer än fördubblas.

Chefer och medarbetare drar åt samma håll för att ge bästa möjliga vård och upprätthålla bästa möjliga arbetsmiljö. Det har de gjort dygnet runt under ett år, och de kommer att fortsätta göra det tills pandemin är över. Men för att hjälpa vårdpersonalen, med att få tillräcklig återhämtning och med att ge patienter den vård som krävs, måste vi alla ta ett eget ansvar för att följa myndigheternas råd och restriktioner för att minska smittspridningen och trycket på vårdpersonalen. Håll avstånd och ta vaccinet när det är din tur.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen