Kompetensbristen på arbetsmarknaden på agendan i Almedalen

En intensiv vår avslutades med Almedalsveckan. Jag deltog i flera seminarier om den tuffa konkurrensen på arbetsmarknaden och den kompetensbrist som såväl offentlig som privat sektor känner av.

Konkurrens och kompetensbrist är en fråga som SKR drivit under flera år, och då framför allt kring det faktum att arbetskraften inte räcker till – det behövs en mängd kompletterande åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

När arbetskraften inte räcker till krävs kompletterande åtgärder

Tillsammans med Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket anordnade SKR seminariet ”När arbetskraften inte räcker till, hur bibehåller vi välfärd och tillväxt i Sverige?”. Befolkningsökningen i åldern 20–64 år förväntas på tio års sikt vara relativt svag. Sysselsättningsökningen stannar vid 144 000 personer, samtidigt som personalbehovet ökar med 175 000 personer i näringslivet, med 75 000 i kommunerna och regionerna och med 15 000 inom staten under samma period. Kompetensutmaningen går alltså inte att lösa enbart genom att rekrytera fler, arbetskraften räcker helt enkelt inte till.

Seminariet När arbetskraften inte räcker till, hur bibehåller vi välfärd och tillväxt i Sverige? SVT

Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden behöver öka

Självklart kan och ska företag, myndigheter, kommuner och regioner göra vad de kan för att möta de stora kompetensbehoven. Ett exempel från SKR:s personalprognos visar att behovet av att anställa kan minska med en fjärdedel – nästan 100 000 anställda – om deltidsarbetande arbetar 31 i stället för 28 timmar i veckan och genomsnittsåldern för pensionsavgångar ökar till 66 år.

80 procent av medarbetarna i välfärden är kvinnor, samtidigt som kvinnor 2023 fortfarande i hög grad är frånvarande från arbetsmarknaden. Det innebär bland annat att kvinnor får sämre karriärmöjligheter, lägre inkomst och mindre i pension. Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden måste därför öka, bland annat genom att arbetsgivare erbjuder heltidsanställningar och att medarbetarna ges incitament att välja heltidsarbete.

SKR rapport: Välfärdens kompetensförsörjning

Slopa det höjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare

För att Sverige på ett kraftfullt sätt ska kunna möta kompetensbristen måste även regering och riksdag bidra. Regering och riksdag behöver fatta beslut som ger arbetsgivarna ökade möjligheter att trygga kompetensförsörjningen i näringslivet, välfärden och de statliga myndigheterna. En start vore att regeringen slopar det höjda försörjningskravet på arbetskraftsinvandrare. Genom att höja det från 13 000 kronor i månaden till 26 560 kronor så stoppar det i praktiken rekrytering till många viktiga yrken i välfärden, som undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.

Skärpt försörjningskrav försvårar arbetskraftinvandring, Svenska Dagbladet

Arbetet med att på olika sätt möta kompetensutmaningen pågår hela tiden. Samtidigt behövs återhämtning och för mig är det nu dags för lite semester. Jag vill önska er alla en skön sommar. Både dig som kommer vara ledig under sommaren och dig som arbetar i välfärdens olika verksamheter.

Trevlig sommar!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen