Heltidsresan ger konkreta resultat

Välfärden behöver fler arbetade timmar och kvinnor behöver kunna säkra en ekonomisk självförsörjning. Samtidigt ser vi att behoven av vård och omsorg ökar, att det blir allt svårare att hitta rätt kompetens och att pandemin har ökat den ekonomiska klyftan mellan kvinnor och män. Det gör det viktigare än någonsin att fler väljer att arbeta heltid.

När vi kom överens med Kommunal om Heltidsresan 2016 var syftet detsamma som det är idag: säkra kompetensförsörjningen, öka jämställdheten, ge förutsättningar till ekonomisk självständighet för den enskilde, öka kvaliteten och kontinuiteten i äldreomsorgen och göra kommunerna till mer attraktiva arbetsgivare.

Och vi ser att arbetet med Heltidsresan verkligen har effekt och ger konkreta resultat. I kommunerna arbetade 72 procent heltid under 2021, vilket kan jämföras med 67 procent 2017. Den största ökningen 2021 finns bland anställda inom vård och omsorg i kommuner. Där har andelen heltidsarbetande ökat med 5,7 procentenheter sedan 2019, jämfört med 1,2 procentenheter i övriga verksamheter. Detta är väldigt bra, särskilt i ljuset av att det samtidigt har varit en pandemi.

Statistik om heltidsarbete, Heltidsresan

En timme mer motsvarar 4 500 heltidsanställningar

Den genomsnittliga andelen som arbetar heltid inom vård och omsorg, har ökat från 48 procent till 59 procent under Heltidsresans gång. Det är bra men det finns fortfarande en stor potential i att öka heltidsarbetet. Om alla kommuner skulle nå upp till dagens medelvärde, runt 60 procent heltidsarbetande, skulle det få en stor påverkan på både rekryteringsbehoven och jämställdheten. Om alla deltidsanställda i kommuner och regioner skulle arbeta en timme mer i veckan motsvarar det 4 500 heltidsanställningar per år.

Allt fler verksamheter ställer om till en heltidsorganisation. Till skillnad från hur det ibland kan låta i media finns det många kommuner där samverkan mellan arbetsgivare och fackliga företrädare fungerar väldigt bra. Smedjebacken, Strängnäs och Storfors är tre exempel som visar en stark utveckling trots pandemin. De har alla har ökat andelen heltidsarbetande med över 20 procentenheter bara under det senaste året. Och för första gången har nu kommunerna en större andel heltidsarbetande än regionerna.

Så fick Smedjebacken mest heltid i landet, Arbetet

Förbättrade villkor gör det enklare att välja heltidsarbete

Att möta kompetensbehoven och ställa om till en heltidsorganisation innebär en stor förändring. Det krävs förändringar både av organisationen som sådan och hur arbetet rent praktiskt ska läggas upp. Man kan inte fortsätta att göra allt på samma sätt och vid samma tid som tidigare, arbetet och arbetstidsförläggningen måste organiseras på ett nytt sätt. Man kan inte ha samma schema som man ”alltid” har haft. Att arbeta på ett nytt sätt kan naturligtvis kännas ovant i början och skapa oro hos medarbetarna. När medarbetarna är delaktiga i utvecklingsarbetet, kan arbetsgivare och fackliga organisationer lokalt hitta sina specifika lösningar och ibland krävs ett omtag om det inte landade rätt från början. De förändringar som görs får självklart aldrig äventyra arbetsmiljön för medarbetarna.

En av de viktigaste frågorna framöver kommer att vara hur vi kan förlänga och förändra arbetslivet och samtidigt ge medarbetarna förutsättningar för detta. Centrala parter har med detta för ögonen träffat en bred överenskommelse som omfattar höjda pensioner, attraktiva kompetenshöjande omställningsinsatser och en satsning på förbättrad arbetsmiljö. Det nya pensionsavtalet ger mer pengar i plånboken: en undersköterska med 27 000 kronor i månadslön får omkring 800 kronor mer i pension varje månad. Det är villkorsförbättringar som jag hoppas kommer att göra det lättare för fler att välja heltidsarbete.

Den demografiska utvecklingen med fler äldre och tuff konkurrens om arbetskraft innebär att arbetssätten i välfärden behöver förändras på olika sätt. En dellösning är att fler väljer att arbeta heltid. Vinsterna är tydliga: heltidsarbete gör fler kvinnor ekonomiskt självförsörjande och möter välfärdens kompetensbehov på ett effektivt sätt. Heltidsarbete ska vara norm i välfärden.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen