Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser

Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.

Under våren har medarbetare inom kommuner och regioner genomfört otroliga insatser för att bekämpa coronaviruset. Pandemin har satt verksamheterna under en enorm press och det är därför väldigt viktigt att medarbetarna får tid och stöd att återhämta sig, såväl fysiskt som psykiskt.

I en uppföljning som SKR nyligen gjorde berättade över hälften av regionerna och runt femtio kommuner hur de på mycket kort tid ställde om verksamheten för att möta medarbetarnas behov av stöd, i synnerhet för att möta de psykiska påfrestningarna. Målmedvetenheten och kreativiteten har varit stor. Det handlar exempelvis om utbildningssatsning för riskbedömningar, kurser i svåra samtal för HR-personal och chefer eller att använda MAS och skolsköterska i gruppsamtal med oroliga medarbetare.

Utökat erbjudande om krisstöd

Kommuner och regioner har utökat erbjudandet om krisstöd genom företagshälsovården. För vissa medarbetare kan det dock vara ett stort steg att efterfråga stödsamtal. Många drar sig för det, i synnerhet de som befinner sig på en arbetsplats där det inte tillhör kulturen. Som arbetsgivare är det viktigt att uppmuntra att söka stöd, hålla i, hålla ut och inspireras av de goda lösningar som andra arbetsgivare har tagit fram.

I våras tog Suntarbetsliv fram flera bra verktyg som stöd i arbetsmiljöarbetet. Där hittar man bland annat hjälp för att genomföra riskbedömningar, sätt att hantera osund stress, information om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

Många erfarenheter att lära sig av

Under hösten har vi kunnat se att antalet smittade ökar igen och sjukfrånvaron stiger bland medarbetare. Samtidigt är vi i ett helt annat läge än i våras. Vi har en högre beredskap, mer kunskap och fler erfarenheter som kommer att vara till stor hjälp i vårt arbete att hantera smittan. Coronakrisen har medfört en utveckling av nya arbetssätt och digitala lösningar och mer än någonsin ser vi hur viktigt det är med mänskliga relationer och en god arbetsmiljö.

I syfte att sprida kunskapsläget och dela erfarenheter bjuder SKR in verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner till två webbseminarier om krisens olika faser och de krav som ställs på verksamheten i egenskap av arbetsgivare.

Det första seminariet anordnas 21 oktober med fokus på hur stöd kan ges till chefer och medarbetare. Forskare och experter från olika sektorer delar med sig av sin kunskap och kommuner och regioner kommer att berätta om goda exempel på hur man kan arbeta med de här frågorna i verksamheten.

Det andra seminariet anordnas 10 november och fokuserar mer på begreppet samvetsstress som medarbetare kan uppleva. Forskare kommer att beskriva begreppet mer ingående samt vad som är viktigt att tänka på när en medarbetare upplever samvetsstress. Dessutom kommer exempel från skola, vård och omsorg att berätta om hur man kan arbeta för att hantera samvetsstress på arbetsplatsen.

Seminarierna är helt kostnadsfria så anmäl er redan idag och sprid gärna information om seminariet vidare till alla chefer och HR-experter i din verksamhet.

// Inlägget är samförfattat av Caroline Olsson, avdelningschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik och Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, avdelningen för vård och omsorg.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen