Förändrade a-kasseregler underlättar för deltidsbrandmän och räddningstjänster

Det är mycket positivt att regeringen nu lyssnat på SKR, Sobona och de fackliga organisationerna: Den 31 maj föreslås regelverket i arbetslöshetsförsäkringen förändras och anpassas till deltidsbrandmännens speciella situation. Förändringen kommer att öka möjligheterna att behålla de som redan jobbar inom räddningstjänsten och att rekrytera fler till landets deltidsbrandkårer.

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har under lång tid drivit att det behöver göras förändringar i a-kassans regler för deltidsbrandmän. En deltidsbrandman riskerar att förlora arbetslöshetsersättning när han eller hon rycker ut på ett larm. Det är inte rimligt eftersom deltidsbrandmännen utgör en stor del av svensk räddningstjänst och bidrar till att säkerställa att det finns en fungerande beredskap för att hantera bränder, olyckor och ge första hjälpen-insatser.

Under våren 2020 såg vi att läget riskerade att bli akut eftersom coronapandemin medförde att flera deltidsbrandmän varslades om uppsägning från sin vanliga arbetsgivare, och på grund av reglerna i a-kassan valde att säga upp sig även från räddningstjänsten. Parterna hemställde därför till regeringen om ett undantag från reglerna i a-kassan för brandmän. Nu har vi äntligen fått gehör. Den 31 maj föreslås förändringar regelverket i arbetslöshetsförsäkringen med anpassningar till deltidsbrandmännens speciella situation. Förändringen gör det enklare att behålla de som redan arbetar i räddningstjänsten idag och att rekrytera fler till ett yrke som är nödvändigt för att Sverige ska ha en stark beredskap.

Regeringen: Undantag för deltidsbrandmän i arbetslöshetsförsäkringen

Ge fler möjligheten att bli deltidsbrandmän

Svensk räddningstjänst är i huvudsak uppbyggd på deltidsbrandkårer och av Sveriges cirka 15 000 brandmän är omkring 10 700 deltidsbrandmän. Under de senaste 20 åren har antalet utryckningar ökat med över 20 procent och ligger numer på över 100 000 per år.

Tyvärr larmade de kommunala räddningstjänstorganisationerna redan innan pandemin om att de har svårt att rekrytera deltidsbrandmän. Särskilt besvärligt är läget i glesbygden. Anställningen som deltidsbrandman förutsätter att man kan inställa sig med kort varsel på brandstationen och det kräver att man har sin huvudanställning eller boende i närheten. När det numer inte är lika självklart att jobba och bo på samma ort minskar rekryteringsunderlaget.

Vad innebär det att vara deltidsbrandman?

För att kunna klara av kommande olyckor och kriser är det helt nödvändigt att vi lyckas rekrytera fler deltidsbrandmän. En förutsättning är att räddningstjänster, kommuner och företag aktivt bidrar till att fler ska känna sig välkomna i yrket: Bredda rekryteringsbasen. Lyft fram lokala förebilder. Skapa kombinationsanställningar. Stimulera mångfald och jämställdhet. Ge fler möjligheten att bli deltidsbrandmän.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kontakt

  Kontakta SKR

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen