Diskutera välfärdens kompetensförsörjning den 8 november

Sverige och välfärden är mitt uppe i en rejäl kompetensutmaning. Samtidigt som vi är på väg mot lågkonjunktur med risk för stigande arbetslöshet råder det brist på arbetskraft med rätt kompetens i praktiskt taget varje sektor och bransch. Vad krävs för att trygga välfärdens kompetensförsörjning framöver? Det kommer arbetsgivare i kommuner och regioner att diskutera tillsammans på SKR:s och Sobonas kompetensförsörjningskonferens den 8 november.

I SKR:s senaste rekryteringsprognos från 2020 framgår att antalet anställda i välfärden beräknas behöva öka med omkring 500 000 personer under en tioårsperiod, förutsatt att rekryteringen till kommuner och regioner följer det historiska mönstret. Kompetensutmaningen ligger i att det endast tillkommer drygt hälften, 253 000 personer, i arbetsför ålder på arbetsmarknaden till och med 2031. Och de ska täcka personalbehoven på hela arbetsmarknaden. Dessutom kommer efterfrågan på välfärdstjänster att öka, speciellt inom vård och omsorg eftersom andelen äldre över 80 år ökar med 47 procent de kommande tio åren.

Den situation vi befinner oss i är komplex. Det finns ingen enskild magisk lösning på välfärdens kompetensutmaning. Det kommer inte räcka med att enbart anställa fler kollegor. Det krävs istället en helhetssyn med en palett av långsiktiga åtgärder där arbetsgivare, fackliga organisationer och staten drar åt samma håll för att trygga kompetensförsörjningen i välfärden.

Anmäl dig till årets viktigaste möte om välfärdens kompetensutmaning

Självklart ska kommuner och regioner fortsätta rekrytera alla de kan till välfärden, till vård, skola och omsorg. Det är därför glädjande att ansökningarna till vårdutbildningarna har ökat rejält under pandemin och att fler än var femte student som påbörjar en yrkesutbildning studerar till lärare eller förskollärare. Men när den demografiska utvecklingen innebär att behoven av välfärd är större än personalresurserna räcker det inte att enbart lita till att anställa fler medarbetare. Nyrekryteringen måste kompletteras med andra åtgärder.

SKR anordnar en konferens om välfärdens kompetensförsörjning den 8 november. Medverkar gör bland annat Adda, Suntarbetsliv, AFA försäkring, Vård- och omsorgscollege och Omställningsfonden. Hela dagen är vikt åt samtal, tips och stöd kring hur kommuner, regioner och kommunala bolag kan möta kompetensutmaningen. Ta del av mängder av lärande exempel från arbetsgivare som berättar hur de jobbar med bland annat breddad rekrytering, hållbara arbetssätt, friskfaktorer, omställning, tydliga karriärvägar, heltidsarbete som norm, samarbete och samverkan. Du väljer själv om du vill vara med digitalt eller på plats i Stockholm. Välkommen!

Anmäl dig

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen