Det nya pensionsavtalet stärker villkoren för välfärdens medarbetare

Det nya pensionsavtalet ger välfärdens medarbetare flera hundralappar mer i pension per månad. Det ökar den ekonomiska tryggheten, dels för den enskilde som får mer i plånboken efter ett långt arbetsliv, dels för kommuner och regioner som över tid får mer förutsägbara kostnader. Låt därför inte inflationseffekterna på pensionsskulden i närtid överskugga de kraftiga förbättringar som på sikt gör såväl arbetsgivare som medarbetare i kommuner och regioner till vinnare.

Välfärden står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjningen. Andelen över 80 år ökar med 50 procent, medan den arbetsföra delen av befolkningen bara ökar med 4 procent, fram till 2031. Bristen på arbetskraft kommer att vara omfattande och drabbar inte bara välfärden, utan även de allra flesta näringar.

Minskad tillgång på arbetskraft och ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer att ställa högre krav på attraktiva villkor, och det nya pensionsavtalet är en viktig del i det långsiktiga arbetet. Förbättrade villkor behövs när konkurrensen om arbetskraft och rätt kompetens är tuffare än någonsin på svensk arbetsmarknad. Det behövs för att de som redan jobbar i välfärden ska vilja stanna kvar och för att fler ska vilja söka sig till välfärdens yrken.

Inflationen huvudorsak till att pensionsskulden ökar på kort sikt

Sverige är nu inne i en period av stor ekonomisk osäkerhet. I SKR:s senaste skatteunderlagsprognos framgår att Sveriges BNP-tillväxt kommer att landa på 2,1 procent i år, och 1 procent för 2023. Den höga inflationen fortsätter, där livsmedelspriserna i höst fortsätter att stiga mer än normalt och elpriserna ökar i vinter. En tuff avtalsrörelse för industrin med krav på höjda löner väntar till våren, medan SKR och kommunsektorn väntar till 2024 med att omförhandla de centrala kollektivavtalen.

Inflationen är den huvudsakliga orsaken till att kommuners och regioners pensionsskuld kommer att öka de närmaste åren. SKR bedömer att pensionskostnaderna för kommuner och regioner blir över 40 miljarder kronor högre 2023 jämfört med 2022, och att de lär fortsätta att öka kraftigt även under 2024. Inflationen står enligt SKR:s beräkningar för 75 procent, eller 30 miljarder kronor, av ökningen av pensionsskulden för 2023.

Förbättrade pensionsvillkor ökar attraktiviteten

I rena pengar blir pensionerna högre för samtliga anställda i kommuner och regioner. För en undersköterska med 27 000 kronor i månadslön innebär det nya pensionsavtalet omkring 800 kronor mer i pension varje månad. Att omkring 950 000 kvinnor anställda i kommuner och regioner får höjda pensioner är ett kraftfullt bidrag till en mer jämställd arbetsmarknad.

Från den 1 januari 2023 kommer 1,2 miljoner medarbetare i välfärden att få högre pensionsavsättningar och tryggare pensioner, samtidigt som kommuners och regioners pensionsskuld minskar över tid och ger mer förutsägbara kostnader för arbetsgivarna. Ja, inflationen kommer tyvärr att öka på pensionsskulden de närmaste åren. Men på sikt är det nya pensionsavtalet en viktig pusselbit för att kommuner och regioner ska kunna attrahera och behålla den kompetens som behövs för att upprätthålla och utveckla välfärdens verksamheter också framöver.

Pensionsavtal för kommun- och regionsektorn – fakta om AKAP-KR

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen