Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona

Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.

Första linjens chefer, de som arbetar närmast medarbetare på arbetsplatserna, har de senaste månaderna arbetat hårt för att minska smittspridningen, se till att medarbetare har en säker arbetsmiljö och på olika sätt arbetat med att förstärka bemanningen. Flera initiativ har tagits både lokalt som nationellt i syfte att underlätta för verksamheterna att upprätthålla kvaliteten. Cheferna har en avgörande roll i att omsätta de här initiativen i praktiken.

Den senaste tiden har flera organisationer uppmärksammat situationen för cheferna och menar att många upplever en hög press. Bilden av en tuff situation bekräftas också av arbetsgivarna. Samtidigt skiljer sig situationen både över landet och mellan verksamheter. Gemensamt är vikten av att ge cheferna det stöd de behöver.

Stärkta strukturer för chefer i välfärden

Att stärka strukturerna kring äldreomsorgens chefer behöver ske nu, både i det akuta läget och på lång sikt. Andra förvaltningar och funktioner har en mycket viktig uppgift att avlasta och arbeta på nya sätt. Suntarbetslivs webbplats "Arbetsmiljöarbete i tider av corona" är framtagen med ambitionen att trots en pressad situation underlätta det angelägna arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö i tider av corona, Suntarbetsliv

Hållbar situation över tid

Chefernas situation behöver också bli hållbar över tid. Vi vet att chefernas arbetssituation har stor påverkan på medarbetarnas arbetssituation. Det är angeläget att den övergripande ledningsnivån åtar sig uppdraget att säkra hållbara villkor för chefer och det finns ingen anledning att vänta.

Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet är en resurs i arbetet för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det vänder sig till ledningsgrupper som vill förstå hur det ser ut i den egna organisationen och hur arbetet kan drivas framåt.

Chefoskopet, Suntarbetsliv

Nödvändigt med vila och återhämtning

Efter en tuff vår är det nödvändigt att såväl medarbetare som chefer garanteras vila och återhämtning. SKR och Sobona tecknade nyligen en central överenskommelse med OFR Allmän kommunal verksamhet om hantering av semester under 2020. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att arbetstagare ska få sin huvudsemester under 2020 och att den planeras på ett ordnat sätt.

Semesteröverenskommelse klar med AKV

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kontakt

  Kontakta SKR

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Sök i bloggen